АНД 6037/2016 - Мотиви - 03-10-2016

Мотиви по Наказателно дело 6037/2016г.

Мотиви към Решение № 1521 от 29.09.2016г., постановено по АНД №6037/2016г. по описа на ПРС – ХVІІІ н.с.

 

Производството е по реда на чл.4 и следващите от УБДХ.

Образувано е въз основа на Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 29.09.2016г. на П. Д. Б.  –*** при ІV РУ „Полиция” – гр. Пловдив, срещу Р.Б.П., ЕГН: ********** за това, че на 29.09.2016г. в гр. Пловдив е извършил непристойна проява, изразяваща се в употреба на неприлични изрази на публично място пред повече хора и в оскърбително отношение и държане към органите на реда, с което са нарушени обществения ред и спокойствие. 

Нарушителят Р.Б.П. се явява в съдебно заседание, не дава обяснения, изразява съжаление за стореното. Моли съда да постанови съдебен акт, с който да му бъде наложено административно наказание – глоба.

Съдът като съобрази доказателствата по делото по отделно и в тяхната съвкупност приема за установено следното:

Нарушителят Р.Б.П. е роден на ******, б., български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, ЕГН:  **********.

На 29.09.2016г., около 12,50 часа нарушителят П. *** срещу хотел „Тримонциум”. Същият бил в явно нетрезво състояние, като ходейки по улицата хвърлил кенче с бира на земята, след което започнал да псува на висок тон преминаващите наоколо граждани, между които имало и майки с деца. Действията му били възприети от минаващия в този момент полицейски служител инспектор Д.Т. – *** в „***” при ІV РУП при ОД МВР Пловдив. Последният се намесил, отивайки при нарушителя, на който своевременно се легитимирал. При разпореждане на *** Т. да си даде личната карта нарушителят П. отказал и отправил репликите: „Ти какъв полицай си бе, изчезвай от тук!” На покана от страна на полицейския служител към нарушителя да се отправят към районното управление, последният започнал да се държи арогантно. По пътя, стигайки до площад „Хан Аспарух”, пред Маркет център, нарушителят видял негови приятели, седнали на пейка, след което започнал да се държи още по-арогантно  и агресивно към полицейския служител,  като дори посегнал да го удари. Дори след като полицейският служител го призовал да спазва реда, нарушителят продължил със същите действия и блъснал *** Т. с двете си ръце в гърдите. Тези действията на нарушителя П. принудили *** Т. да се обади на ОДЧ, с молба да бъде изпратен патрул на мястото. След като на мястото пристигнал патрул, нарушителят продължил да оказва съпротива, включително и такава, насочена срещу полицейските служители от патрула. След това същият бил отведен в сградата на ІV РУП при ОД МВР Пловдив за установяване на самоличност, където продължил да се държи арогантно, да псува, да блъска полицаите, и да крещи към тях с думите: „***” и „***”. Свидетел на действията му в сградата на районното управление станал и *** Н. Р. К., който също останал възмутен от поведението на нарушителя П..

Още на същия ден – 29.09.2016г. в сградата на ІV РУП при ОД МВР – Пловдив му бил съставен Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от П. Д. Б.  – *** при ІV РУ „Полиция” – гр. Пловдив.

Така изложената фактическа обстановка съдът приема за безспорно установена от обясненията на нарушителя и изцяло от приложените към административната преписка материали – обяснения от Д. Н. Т. и Н. Р. К., акт за констатиране на проява на дребно хулиганство и справка за регистрация в централния полицейски регистър за лице, от която е видно, че това не е първа такава проява за нарушителя П..

По безспорен и категоричен начин се установява, че от страна на нарушителя е сторена проява по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ, а именно на дребно хулиганство, изразяващо се в употреба на неприлични изрази на публично място пред повече хора и в оскърбително отношение и държане към органите на реда, с което са нарушени обществения ред и спокойствие. 

При индивидуализация на вида и размера на наказанието на нарушителя, съдът взе предвид обществената опасност на извършеното от него, както и личната му обществена опасност, поради което и прие да определи и наложи на нарушителя П. по – лекото по вид наказание, а именно ГЛОБА. За да определи размера на така наложеното наказание съдът прецени като смекчаващи отговорността обстоятелства чистото съдебно минало на нарушителя, критичното му отношение към стореното и изразеното от него съжаление. Като отегчаващо отговорността обстоятелство прецени по – високата степен на обществена опасност на извършената непристойна проява, доколкото същата е била реализирана в сравнително не малък период от време, не е била преустановена и в сградата на районното управление и е била насочена, първоначално към намиращите се на ул. „Капитан Райчо” граждани, а в последствие и към органите на реда. По тези съображения съдебният състав намира, че най – справедливо и съответно на стореното е на нарушителя да бъде наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 200 /двеста/ лева. 

По изложените мотиви съдът постанови решението си.

 

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ