АНД 6017/2016 - Решение - 21-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1659                                 21.10.2016 г.                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХV наказателен състав

На Двадесет и първи октомври                                                    2016 година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

 

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: ВАСИЛ ЯНЕВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 6017 по описа 2016 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемата С.С.З. – родена на ***г***, ..., българска гражданка, живуща ***, със средно образование, ..., неосъждана, неработеща, неомъжена, ЕГН ********** за ВИНОВНА за това, че на 09.09.2016г. в град Раковски, област Пловдив е управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ“ модел „318 И“ с рег. № ... след употреба на наркотични вещества, а именно ТНС /марихуана/, установено по надлежния ред – с техническо средство „ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000“ с № АRJD – 0092 и REF 8325554 – престъпление по чл. 343б ал. 3 от НК, като на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. чл. 343б ал. 3 вр. чл.78А ал. 1 от НК я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл. 78а ал. 4 вр. чл. 343г вр. чл. 343б ал. 3 вр. чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК НАЛАГА на обвиняемата С.С.З. и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от влизане на настоящото решение в сила.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК от така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ПРИСПАДА времето, през което обвиняемата е била лишена от това право по административен ред, считано от 09.09.2016г. до влизане в сила на настоящото решение.

Вещественото доказателство – „ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000“ с № АRJD – 0092 и REF 8325554 ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност след влизане в сила на настоящото решение.

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-срок от днес.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.