АНД 6015/2016 - Решение - 24-10-2016

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

№ 1668                  24.10.2016г.                   гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД         ХІ наказателен състав

На двадесет и четвърти октомври                 две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Пламен Чобанов

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 6015 по описа за 2016г.

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Й.И., роден на ***г***, ***, български гражданин, средно образование, работещ, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 20.09.2016г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Шкода", модел „Фабия", с регистрационен номер ********, след употреба на наркотични вещества, а именно амфетамин /АМР/, поради което и на основание чл.343б ал.3 вр. чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. 

         На основание чл.343г вр. чл.343б ал.3 вр. чл.78а ал.4 от НК ЛИШАВА обвиняемия Г.Й.И. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

         ПОСТАНОВЯВА вещественото доказателство по делото – еднократен полеви тест – техническо средство “Дрегер Дръг Чек 3000” с № ARJD-0092 и REF 8325554, приложено по делото, ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност след влизане на решението в сила.

         Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ