АНД 5999/2016 - Решение - 18-11-2016

Решение по Наказателно дело 5999/2016г.

РЕШЕНИЕ

N 1885                          18.11.2016 година                  Гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           І наказателен състав

На осемнадесети ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

                       

Секретар: Катя Чокоевска

Прокурор: Светлана Ангелчовска

като  разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД 5999 по описа на 2016 година

 

Р  Е  Ш  И

 

          ПРИЗНАВА обвиняемия М.Ю.Ю., роден на ***г***, б., български гражданин, със средно образование, пенсионер, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.08.2015 г. в гр. Пловдив на кръстовището на бул. „Освобождение" и ул. „Професор Цветан Лазаров", при управление на моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген Поло" с peг. № ******, е нарушил правилата за движение:

Чл.8 ал.1 от ЗДвП – „Водачите на пътни превозни средства използват дясната половина на пътя по посока на движението си, освен в случаите, когато с пътен знак или със светлинен сигнал е указано нещо друго”,

Като по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на В.А.У., ЕГН **********, а именно:

          - Средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на дясната лопатка, изкълчване на дясната раменна става и счупване на дясната ключица поотделно и по съвкупност са довели до трайно затрудняване на движението на десния горен крайник;

          - Средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ребра вдясно и 12-то ребро вляво, както и счупване на кръстцевата кост вляво, поотделно и по съвкупност са довели до трайно затрудняване на движението на снагата;

- Средна телесна повреда, изразяваща се в контузия на десния бял дроб с наличие на кръв и въздух в гръдната кухина, довело до разстройство на здравето, временно опасно за живота - престъпление по чл. 343, ал.1, б."б", пр.ІІ-ро, вр. с чл. 342, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, вр. чл. 78А, ал.1 от НК го освобождава от наказателна отговорност като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

          На основание чл.78А, ал.4, вр. с чл 343Г, вр. с чл.343, ал.1 от НК ЛИШАВА обвиняемия М.Ю.Ю. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.

          На основание чл. 378, ал.4, т.2 от НПК признава обвиняемия М.Ю.Ю. със снета по делото самоличност за НЕВИНЕН като го ОПРАВДАВА по обвинението да е нарушил правилата за движение по пътищата както следва: 

Чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП - „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди”;

Чл.5, ал.2, т.1 от ЗДвП - „ Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства”;

Чл.6 т.1 пр.3-то и пр.4-то от ЗДвП - „Участниците в движението съобразяват своето поведение с пътните знаци и с пътната маркировка";

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия М.Ю.Ю. да заплати сумата от 445,88 /четиристотин четиридесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки/, по сметка на ОД на МВР – Пловдив, както и сумата от 290 /двеста и деветдесет/ лева по сметка на ПРС, представляваще разноски по делото,.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К. Ч.