АНД 5910/2016 - Решение - 14-10-2016

Решение по Наказателно дело 5910/2016г.

РЕШЕНИЕ

N 1626                          14.10.2016 година          Гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           І наказателен състав

На четиринадесети октомври             две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЖИДАР КЪРПАЧЕВ

 

                       

Секретар: Катя Чокоевска  

Прокурор: Никола Тъпчев

 

като  разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД 5910 по описа на 2016 година

 

 

Р  Е  Ш  И

 

          ПРИЗНАВА обвиняемия П.Г.Х., роден на ***г***, б., български гражданин, със средно образование, работещ, женен, неосъждан, с ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.09.2016 г. в гр. Пловдив, по хулигански подбуди е причинил другиму – З. Г.Г.,***, лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на главата и околоочната област, контузия на лицето, контузия на тялото, мозъчно сътресение, контузия на шията, оток и кръвонасядане по долния клепач на дясното око и дясната слепоочна област, охлузване по долния клепач на дясното око, представляващи разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК - престъпление по чл. 131, ал.1, т.12, вр. с чл.130, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, вр. чл. 78А, ал.1 от НК го освобождава от наказателна отговорност като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

          На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия П.Г.Х. да заплати сумата от 96,60 /деветдесет и шест лева и шестдесет стотинки/, представляващи разноски по делото, по сметка на ОД на МВР – Пловдив.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 дневен срок от днес, по реда на глава ХХІ от НПК.

                                               

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.