АНД 5910/2016 - Мотиви - 24-10-2016

МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ ОТ 14

МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ ОТ 14.10.2016г. ПО АНД № 5910/2016 г. ПО ОПИСА НА ПРС, НО, ПЪРВИ СЪСТАВ

 

Пловдивска районна прокуратура е внесла с мотивирано постановление предложение обвиняемият П.Г.Х., да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание по 78а НК, за това че на 08.09.2016 г. в гр. Пловдив, по хулигански подбуди е причинил другиму – З. Г.Г.,***, лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на главата и околоочната област, контузия на лицето, контузия на тялото, мозъчно сътресение, контузия на шията, оток и кръвонасядане по долния клепач на дясното око и дясната слепоочна област, охлузване по долния клепач на дясното око, представляващи разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК - престъпление по чл. 131, ал.1, т.12, вр. с чл.130, ал.1 от НК

Производството пред първата инстанция е протекло по реда на диференцираната процедура по глава 28 НПК

В хода на съдебните прения представителят на Пловдивска районна прокуратура поддържа повдигнатото по отношение на обвиняемия обвинение и моли същият да бъде освободен от наказателна отговорност за инкриминираното деяние, като му се наложи административно наказание глоба в рамките на предвидения в закона минимум-1000лв.

Защитата на обвиняемия се солидаризира с казаното от представителя на държавното обвинение.

Обвиняемият Х. при упражняване на личната си защита и в последната си дума се признава за виновен, изразява съжаление за случилото се. Моли за налагане на глоба в рамките на минимума, предвиден в закона.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и взе предвид доводите на страните, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Обвиняемият П.Г.Х. е роден на ***г***, б., български гражданин, със средно образование, работещ, женен, неосъждан, неосвобождаван от наказателна отговорност по реда на 78а НК,  с ЕГН **********.

Пострадалият З. Г. ***. aп. 1. на съпружески начала със свидетеля А. А. А.. На 08.09.2016г. около 15.30 часа св. Г. бил спрял лек автомобил марка „Хонда Сивик“ с peг. № *******. в гр. в гр. Пловдив, на ул. „М. " срещу номер **. Автомобилът бил спрян от дясната страна на улицата в посока бул. «Пещерско шосе» като се намирал в колона от паркирали по същия начин пред и зад него коли. Трафикът по улицата в този момент бил интензивен, но имало възможност автомобилите да се разминават. Св. Г. бил седнал на предна лява седалка вътре в автомобила си и се подготвял за тръгване,  когато до него спрял автомобил „Ситроен“ с peг. номер *****, син на цвят, управляван от обв. Х.. Последният се движел в посоката, в която и св. Г. имал намерение да се включи в движението по уличното платно. Обвиняемият Х. спрял „Ситроена“ плътно до „Хондата“ и през сваления прозорец на предна лява врата поискал обяснения от св. Г. защо е спрял там на това място. Св. Г. казал па обвиняемия, че там живее и че бил спрял за малко. Обвиняемият Х. без видима конкретна причина внезапно се ядосал,  разгневил и наплюл в лицето св. Г., чийто преден ляв прозорец на автомобила също бил свален в този момент. Това действие на обвиняемия причинило ескалация на напрежението и той, както и св. Г. тръгнали да излизат от автомобилите cи. Св. Г. се придвижил до автомобила па обвиняемия преди последният да успее да излезе oт вратата на „Ситроена“. Св. Г. се опитал да попречи па обвиняемия да излезе от автомобила с цел предотвратяване на по-нататъшен конфликт, но не успял,  при което обв. Х. излязъл от автомобила си и нанесъл силен удар с юмрук но дясната страна на лицето на св. Г.. Вследствие на нанесения удар. св. Г. бил леко зашеметен, но не загубил съзнание, а само залитнал. Обв. Х. бил видимо по-силен физически от св. Г.,  което му давало кураж да продължи с агресията си и след като св. Г. го почитал защо го удря, обвиняемият нанесъл втори силен удар с юмрук в дясната част на лицето на св. Г.. В този момент св. А. дошла па мястото па инцидента, а обвиняемият се прибрал в автомобила си и се опитал да напусне мястото на инцидента, за да осуети евентуалното му установяване там от органите на МВР. които св. Г. и А. съобщили,  че ще сигнализират. Спирането на автомобила от обвиняемия с цел търсене па саморазправа на уличното плато, характеризиращо се с интензивен график в този момент, довело до затрудняване ма придвижването на много моторни превозни средство и се образувало задръстване. Обвиняемият Х. се опитал да напусне местопроизшествието с автомобила си, но св. Г. и А. застанали непосредствено пред „Ситроена“ и не позволили това да се случи, въпреки неколкократните опити от страна на обвиняемия, някои от които отново прекалено агресивни. След малко на място пристигнал бащата на св. А., както и полицейски служители при 2 РУ ОД МВР Пловдив, които установили самоличността на обвиняемия и го отвели в сградата на 2 РУ ОД МВР Пловдив. Агресивните действия на обвиняемия били възприети от свидетеля А. А. Д. който минавал покрай местопроизшествието и който видял как обв. Х. безпричинно на два пъти нанесъл удари по лицето на св. Г.. И св. Дичев. както и свидетелите Г. и А. били крайно възмутени от нанасянето  на удари от обвиняемия на пострадалия, чрез конто действия обвиняемият целял да демонстрира и докаже своето физическо превъзходство, проявявайки прекомерна агресия и липса на самоконтрол.

         На досъдебно производство е назначена съдебно медицинска експертиза, от която е видно, че в резултат от посегателството на обвиняемия на св. Г. са причинени травматични увреждания, изразяващи се в контузия на главата и околоочната област, контузия на лицето, контузия на тялото, мозъчно сътресение, контузия на шията, оток и кръвонасядане по долния клепач на дясното око и дясната слепоочна област, охлузване по долния клепач на дясното око, представляващи разстройство па здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК.

         ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

         Гореизложената фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от изричните признания на обвиняемия, дадени на съдебна фаза, както и от събраните в хода на досъдебното производство и приобщени по реда на чл. 378, ал.2 вр. чл. 283 НПК доказателства- показания на свидетелите З. Г., А. А., А. Д., Д. И., А. Ч., А. А., заключение на съдебно медицинска експертиза,    справка за съдимост, характеристична справка и др. писмени документи. 

         В посочените доказателствени материали не се съдържат противоречия, същите еднопосочно и безпротиворечиво установяват фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част на мотивираното постановление и призната от обвиняемия на съдебна фаза,  поради което и по аргумент за обратното от чл. 305, ал.3 НПК не се налага по-детайлното им обсъждане.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

С оглед гореизложената фактическа обстановка се установява, че обвиняемият на 08.09.2016 г. в гр. Пловдив, по хулигански подбуди е причинил другиму – З. Г.Г.,***, лека телесна повреда, изразяваща се в контузия на главата и околоочната област, контузия на лицето, контузия на тялото, мозъчно сътресение, контузия на шията, оток и кръвонасядане по долния клепач на дясното око и дясната слепоочна област, охлузване по долния клепач на дясното око, представляващи разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК.

Налице са всички елементи на фактическия състав на престъплението по чл. 131, ал.1, т.12, вр. с чл.130, ал.1 от НК. В пряка причинна връзка с действията на обвиняемия е причинен съставомерния обществено опасен резултат- лека телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и 129 НК.

Деянието е извършено с пряк умисъл като форма на вина.  Деецът е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните му последици и пряко е желаел това.

         Налице е и съставомерния квалифициращ белег, деянието да е извършено по хулигански подбуди. Свидетелство за наличието на същите са действията на обвиняемия, който без наличието на личен мотив и предходни взаимоотношения с пострадалия, на публично място, пред много хора /събралите се от създалото се задръстване водачи на МПС/ е предприел действия нарушаващи обществения ред и общоприетите норми на поведение и социални порядки- заплюване на пострадалия, нанасяне на непровокирани удари.

Доколкото предвижданото за престъплението по чл. 131, ал.1, т.12, вр. с чл.130, ал.1 от НК наказание е лишаване от свобода до три години; обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на 78а; от деянието не са причинени имуществени вреди,  то са налице условията за освобождаването му от наказателна отговорност по реда на чл. 78 А НК

 ПО РАЗМЕРА НА АМИНИСТРАТИВНОТО НАКАЗАНИЕ

При преценка на смекчаващите и отегчаващите обстоятелства по делото съдът намира, че на обвиняемия следва да се наложи административно наказание глоба в рамките на минимума предвиден в чл. 78а НК, а именно 1000лв.

Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете липсата на предходна съдимост и въобще на криминални прояви на обвиняемия, изявеното самопризнание и критичност към извършеното, обстоятелството, че обвиняемият е трудово ангажиран, издържащ две пълнолетни учащи деца. Отегчаващи обстоятелства не се констатираха. Поради гореизложеното съдът намира, че определеният размер на административното наказание в максимална степен кореспондира на степента на обществена опасност на деянието и дееца.  Определеният размер ще съдейства за постигане целите, както на генералната, така и на специалната превенция, без същевременно прекомерно да се засягат правата на обвиняемия.

ПО РАЗНОСКИТЕ:

На основание чл. 189, ал.3 НПК обвиняемият следва да бъде осъден да заплати по сметка на ОД МВР-Пловдив сумата 96,60 лв. представляващи разноски по делото.

 

Така мотивиран, съдът постанови решението си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

 

 

Вярно с оригинала.

Секретар: К.Ч.