АНД 5849/2016 - Решение - 20-10-2016

Решение по Наказателно дело 5849/2016г.

                               Р Е Ш Е Н И Е

 

1651

    20.10.2016 год.

град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

                          ІV  наказателен състав

На двадесети октомври                              две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

                           

СЕКРЕТАР: ДЕСИСЛАВА ТЕРЗОВА

ПРОКУРОР: МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ

като разгледа докладвано от съдията

АНД5849 по описа за 2016 година

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия М.В.Х. – РОДЕН НА ******, б., български  гражданин, със средно образование, неженен, работещ в „***”, постоянен адрес:***, настоящ адрес:***, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.09.2016 год. в гр. Пловдив, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление - с Наказателно постановление № 16-1030-001880/13.06.2016 год. издадено от Началника на сектор „Пътна полиция" при ОД МВР - Пловдив, връчено на 29.06.2016 год. и влязло в законна сила на 07.07.2016 год., е извършил такова деяние - управлявал е моторно превозно средство лек автомобил марка и модел „Фолксваген Голф" с peг. № *** без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК, вр.378, ал.4, т.1 от НПК, вр. чл.78А от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия М.В.Х. от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 / хиляда/ лева.

 

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок  пред ПОС от днес.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ