АНД 5848/2016 - Решение - 17-10-2016

Решение по Наказателно дело 5848/2016г.

 

                        Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 1614                         17.10.2016 г.                 Град ПЛОВДИВ

 

                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                   ХVІ наказателен състав

На седемнадесети октомври                                    Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

 

 

Секретар: Иванка Пиронкова

Прокурор: Пламен Чобанов

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно АН дело номер № 5848 по описа за  2016 година

 

 

Р Е Ш И:

 

           ПРИЗНАВА  обвиняемия   П.К.М.  – роден на ***г***, живущ ***, б., български гражданин, със средно образование, разведен, работещ, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.04.2015г. в гр. Пловдив, при условията на посредствено извършителство – чрез З. А.А. от гр.  Пловдив, е потвърдил неистина в писмена декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на български лични документи, която по силата на закона – чл. 160 ал. 1 от ЗДвП, вр. чл. 8, ал. 2 от Закона за българските лични документи, е дадена пред орган на властта – служител на сектор „Пътна полиция” към ОДМВР гр. Пловдив, за удостоверяване на истинността на обстоятелства, а именно, че е изгубил притежавания от него български личен документ /свидетелство за управление на моторно превозно средство с № 281127824, издадено на името на П.К.М., ЕГН ********** /за издаване на документ за самоличност на български гражданин – свидетелство за управление на моторно превозно средство - престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК, като на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, вр. с чл. 78А ал. 1  от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

        

         Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала: И.П.