АНД 5727/2016 - Решение - 18-10-2016

Решение по Наказателно дело 5727/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1634                              18.10.2016 г.                             Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           VІІ наказателен състав

На осемнадесети октомври                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

 

Секретар: Милена Георгиева

Прокурор: Даниела Андреева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АН дело номер 5727 по описа 2016 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ПРИЗНАВА обв. З.Д.Д., ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че на 14.05.2014г. в гр. Пловдив, пред С. П. К. –****, е потвърдила неистина – че при проверка на граничен пункт е установила липсата на притежавания от нея български личен документ – свидетелство за управление на моторно превозно средство №****, издадено на нейно име от ОДМВР – Пловдив на 28.11.2013г., а в действителност същият й бил отнет от надлежните органи на Република Румъния, в писмена декларация по чл.17, ал.1 от Правилник за издаване на български лични документи, която по закон  - чл.160, ал.1 от Закон за движение по пътищата, вр.чл.8, ал.2  от Закон за българските лични документи, се дава пред орган на властта – Министерство на вътрешните работи на Република България, за удостоверяване истинността на посоченото обстоятелство – престъпление по чл.313, ал.1 от НК, като на основание чл. 78 А ал. 1 от НК я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА  в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.

ОСЪЖДА обв. З.Д.Д. ДА ЗАПЛАТИ в полза на  ОД МВР гр. Пловдив направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева. 

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:     

Вярно с оригинала!

МГ