АНД 5723/2016 - Решение - 12-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

1597                                    12.10.2016 г.                           гр. Пловдив,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                 XXVI наказателен състав

На дванадесети октомври            две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

 

Секретар ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА

Прокурор  ИВАН ИЛЕВСКИ

като разгледа докладваното от съдията Велчев АНД № 5723 по описа на ПРС за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА  обв. Г.М.Н. – роден на *** ***, б., български гражданин, с основно образование, неженен, пенсионер, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 30.08.2016 г. в гр. Брезово, обл. Пловдивска, в едногодишен срок от наказването му по административен  ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление № 16-0329-000531/18.07.2016 г. издадено от Началника на РУ гр. Раковски при ОДМВР – Пловдив, връчено на 03.08.2016 г. и влязло в законна сила на 11.08.2016 г., е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство - престъпление по чл. 343в, ал.2  от НК.

На осн. чл.78А НК ОСВОБОЖДАВА Г.М.Н., със снета по делото самоличност, от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА" в размер на 1000 /хиляда/ лева.

        

Решението подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.