АНД 5654/2016 - Решение - 26-09-2016

Решение по Наказателно дело 5654/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1494                                            26.09.2016г.                     гр. ПЛОВДИВ

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                    ІХ нак. състав

На двадесет и шести септември  две хиляди и шестнадесета год.

В публично заседание в следния състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: ГИНКА ЛАЗАРОВА

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД  № 5654 по описа за 2016 година

 

                                               Р Е Ш И:

                           

ПРИЗНАВА ОБВ. Г.И.Г. роден на ***г***, ***, б., българско гражданство, неженен, начално образование, не работи, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това, че на 11.05.2016г. в с. Старосел, обл. Пловдив, по пътя за хижа „Бяло камене”, е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил „ГАЗ 66” с рег. № ****, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 16-0273-000063/17.02.2016г., издадено от Началника на РУ на МВР – Хисаря при ОДМВР – Пловдив, връчено му лично на 26.02.2016г. и влязло в законна сила на 08.03.2016г., за управление на МПС без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство – престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл. 343в, ал.2 от НК вр. чл. 78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на  1000 лева, като на основание чл. 378, ал.4, т.2 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение, а именно престъплението да е извършено във връзка с чл. 343в, ал.1 от НК.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

         ВЯРНО  С ОРИГИНАЛА!

         И. Й.