АНД 5496/2016 - Решение - 29-09-2016

Решение по Наказателно дело 5496/2016г.

 

                         Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1517                         29.09.2016 г.                 Град ПЛОВДИВ

 

                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                   ХVІ наказателен състав

На двадесет и девети септември                                    Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

 

Секретар: Иванка Пиронкова

Прокурор: Бригита Байрякова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно АН дело номер № 5496 по описа за  2016 година

 

Р Е Ш И:

 

           ПРИЗНАВА  обвиняемата   С.Н.Ш. – родена на *** ***, живуща ***, б., българска гражданка, с начално образование, омъжена, безработна, неосъждана, ЕГН **********  за ВИНОВНА в това, че на 13.07.2010г. в гр. Пловдив, пред ТЕЛК, ІV състав, съзнателно се е ползвала от лъжливо свидетелство за състоянието на здравето на Х.М.Ш., ЕГН **********, с което се е снабдила от лекар – д-р П.И. М., ЕГН ********** – лекуващ лекар при  „МБАЛ-Пловдив” АД гр. Пловдив, Детско отделение, когато не е действала като длъжностно лице, а именно епикриза от  16.06.2010г. за детето Х.М.Ш., ЕГН ********** с ИЗ № 12012/1366 за пролежаване в детско отделение на „МБАЛ – Пловдив” АД гр. Пловдив, за периода от 10.06.2010г. до 16.06.2010г. с лекуващ лекар д-р М., с окончателна диагноза „Епилепсия”, когато от нея за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл. 316, вр. чл. 312, ал. 1 от НК, като на основание чл. 378 ал. 4, т. 1 от НПК, вр. с чл. 78А ал. 1 от НК я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

         На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемата С.Н.Ш. да заплати по сметка на ОДМВР Пловдив сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, направени в хода на досъдебното производство разноски по делото.

        

         Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала: И.П.