АНД 5339/2016 - Решение - 21-09-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

НОМЕР 1476                          21.09.2016 г.                 Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ                             ХVІІ наказателен състав

 На   двадесет и първи септември   две хиляди и шестнадесета година

                                                       В публично заседание в следния състав:

        

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

 

СЕКРЕТАР: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

ПРОКУРОР:   ЕЛКА КАРАНИНОВА

след като разгледа докладваното от съдията

АН дело номер  5339  по описа за  2016  година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия  А.А.С.- роден на *** ***, живущ ***,   б., български гражданин, неженен, с основно образование, неосъждан, с ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 04.12.2015 г. в гр. Пловдив в съучастие  като извършител с Д.В.Я., С.Т.Т.  и  с неизвестен извършител е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото  ,  поради което и на основание  чл. 378 ал.4  вр. с ал.1 от НПК  вр. чл. 78А ал.1  вр. чл. 325 ал.1  вр. с чл. 20 ал.2 вр. ал.1 от  НК ГО   ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и  му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

ПРИЗНАВА обвиняемия  Д.В.Я. – роден на *** ***, живущ ***, б. , български гражданин, неженен, със средно образование, неработещ, неосъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 04.12.2015 г. в гр. Пловдив в съучастие като извършител  с А.А.С., С.Т.Т.  и  с неизвестен извършител е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото  ,  поради което и на основание  чл. 378 ал.4  вр. с ал.1 от НПК  вр. чл. 78А ал.1  вр. чл. 325 ал.1  вр. с чл. 20 ал.2 вр. ал.1 от  НК ГО   ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и  му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

ПРИЗНАВА обвиняемия С.Т.Т.  - роден на *** *** , б., български гражданин, неженен, със средно образование, работещ, неосъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 04.12.2015 г. в гр. Пловдив в съучастие  като извършител с А.А.С., Д.В.Я.  и  с неизвестен извършител е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото  ,  поради което и на основание  чл. 378 ал.4  вр. с ал.1 от НПК  вр. чл. 78А ал.1  вр. чл. 325 ал.1  вр. с чл. 20 ал.2 вр. ал.1 от  НК ГО  ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и  му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК   ОСЪЖДА обвиняемия А.А.С.   /със снета самоличност/ следва да заплати   направените по делото разноски в размер на  107 /сто и седем/ лева по сметка на ОД на МВР Пловдив.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК   ОСЪЖДА обвиняемия Д.В.Я. /със снета самоличност/ следва да заплати   направените по делото разноски в размер на  107 /сто и седем/ лева по сметка на ОД на МВР Пловдив.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК   ОСЪЖДА обвиняемия С.Т.Т.   /със снета самоличност/ следва да заплати   направените по делото разноски в размер на  107 /сто и седем/ лева по сметка на ОД на МВР Пловдив.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.