АНД 5273/2016 - Решение - 27-09-2016

Решение по Наказателно дело 5273/2016г.

                                                     РЕШЕНИЕ

 

      1496                               27.09.2016 година                       град  ПЛОВДИВ

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                               ХХІІІ наказателен   състав

На  двадесет и седми септември                                  2016 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА

                                      

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛКА КАРАНИНОВА

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  НАХД5273 по описа за 2016 година

 

                                               Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия  С.М.Д. – роден на ***г***, живущ ***, б, български гражданин, женен, пенсионер, с основно образование, неосъждан, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН  за това, че на 26.05.2016 год. на път III-866 км. 84 /посока гр. Кричим - гр. Девин/, обл. Пловдив, при управление на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мерцедес 207 Д" с peг......, е нарушил правилата за движение, а именно:

чл. 5 ал. 1 т. 1 от ЗДвП - Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди, чл. 20 ал. 1 от ЗДвП - Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.

чл. 20 ал. 2 от ЗДвП - Водачите на пътните превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случая на необходимост да спрат когато възникне опасност за движението.

чл. 133 ал. 1 от ЗДвП - Забранява се превозването на по-голям брой пътници от определения в свидетелството за регистрация на моторното превозно средство, чл. 134 ал. 1 от ЗДвП - Забранява се превозването на пътници в туристически ремаркета, товарни ремаркета, самоходни шасита, трактори и други селскостопански машини, в каросерията на самосвали и в товарни кошове на мотоциклети.

          чл. 134 ал. 2 от ЗДвП - В каросерията на товарен автомобил може да се превозват лица, които товарят, разтоварват, съпровождат, приемат или предават превозвания товар, като бъде осигурена тяхната безопасност. Броят им за всеки тон полезен товар е по един човек, но не повече от 8. Тези изисквания не се отнасят до моторните превозни средства на Министерството на отбраната, и по непредпазливост е причинил на М С В ЕГН ********** *** средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лъчевата кост на лявата ръка в долната трета /на типично място/, довело до трайно затрудняване движенията на горен ляв крайник за срок от около 1.5-2 месеца - престъпление по чл. 343 aл. 1 б. „б" пр. II вр. с чл. 342 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.378 ал.4 т.1 НПК,  вр. чл.78а ал.1 от НК  го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева.

На основание чл.343г вр.  чл. 78а ал. 4 от НК НАЛАГА на обвинияемия С.М.Д. и наказание «ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС» за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от влизане на решението в сила.

ОСЪЖДА, на основание чл. 189 ал. 3 от НПК, обвиняемият С.М.Д., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР - Пловдив, направените по делото  разноски  в размер на 361 /триста шестдесет и един/ лева.

 

          Решението подлежи на обжалване  в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                     

     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                         

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.