АНД 5271/2016 - Решение - 17-09-2016

Решение по Наказателно дело 5271/2016г.

                                        Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1451                                  17.09.2016г.                          Гр.ПЛОВДИВ

 

 

                              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                 ІІ наказателен състав

На седемнадесети септември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

                            

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Гинка Лазарова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 5271 по описа за 2016 година

 

 Р Е Ш И:

 

 

ПРИЗНАВА обвиняемата С.М.К. - родена на *** ***, б., българска гражданка, със средно образование, неосъждана, неомъжена, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА за извършено престъпление по чл.343, ал.1, буква „б”, предл.2-ро, вр. чл.342, ал.1 от НК от НК за това, че на 03.06.2015 г. в гр.Пловдив при управление на МПС – лек автомобил „Рено Клио” с рег.№ ****, е нарушила правилата за движение, визирани в чл.5, ал.2, т.1, предл.1 вр. чл.20, ал.2 и чл.116 от ЗДвП и по непредпазливост е причинила на К.А.К. от гр.П. средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на двете срамни кости, изграждащи тазовия пръстен, довело до трайно затруднение движението на двата долни крайника на пострадалия К., поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78А, ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемата С.М.К. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОДМВР гр.Пловдив сумата от 402,88 /четиристотин и два лева и осемдесет и осем стотинки/, представляваща направени разноски на досъдебното производство.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжен съд гр.Пловдив. 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.