АНД 4859/2016 - Решение - 16-09-2016

Решение по Наказателно дело 4859/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1442                          16.09.2016г.                     гр. ПЛОВДИВ

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                  ІХ нак. състав

На шестнадесети септември   две хиляди и шестнадесета  год.

В публично заседание в следния състав:

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МОМЧИЛ НАЙДЕНОВ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА

ПРОКУРОР: ЕВГЕНИЙ МИЛЕВ

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД  № 4859 по описа за 2016 година

 

                                                Р Е Ш И:

                            

ПРИЗНАВА ОБВ. Р.С.З. роден на ***г***, ***, б., българско гражданство, неженен, средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 16.06.2016г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Пежо”, модел „Партнер”, с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества, а именно марихуана с активно действащо вещество тетрахидроканабинол в количество ~ 50 нг/мл., установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 32/2016г. на отделение „Съдебна медицина” на УМБАЛ „Св. Георги” – ЕАД гр. Пловдив – престъпление по чл. 343 б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл. 343 б, ал.3 вр. чл. 78 А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 1000 лева.

На основание чл. 78А, ал.4 вр. чл. 343г вр. чл. 343Б ал. 3 от НК вр. чл. 37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА ОБВ. Р.С.З. от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК ПРИСПАДА от наказанието “Лишаване от правоуправление” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА времето, през което ОБВ. Р.С.З. е бил лишен по административен ред от това право, считано от 16.06.2016г. до влизане на настоящото решение в сила.

 

На основание чл. 189, ал.3 от НПК осъжда обв. Р.С.З. (със снета по делото самоличност) да заплати сумата от 144,90 лева по сметка на ОДМВР – Пловдив в полза на Държавата във връзка с направени разноски по досъдебното производство за съдебно-химическа експертиза.

         

          ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕСТВО – техническо средство „ДРЕГЕР ДРЪК ЧЕК 3000” с № ARJD – 0092 и REF 8325554, приложено към кориците на делото – да се УНИЩОЖИ като вещ без стойност след влизане на решението в сила.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

 

                                                         

РАЙОНЕН СЪДИЯ: (п)

 

 

          ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

          И. Й.