АНД 4859/2016 - Мотиви - 05-10-2016

МОТИВИ

МОТИВИ

към решение по НАХД № 4859/2016 г. по описа на ПРС IХ н. с.

 

Районна прокуратура Пловдив е внесла за разглеждане в Районен съд Пловдив досъдебно производство № 146/2016г. по описа на РУ „Полиция“ гр.Раковски при ОД МВР – гр.Пловдив, с предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл.78 А от НК спрямо обвиняемия Р.С.З. – роден на ***г***, ***, б., българско гражданство, неженен, средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********, за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, за това, че на 16.06.2016г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Пежо”, модел „Партнер”, с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества, а именно марихуана с активно действащо вещество тетрахидроканабинол в количество ~ 50 нг/мл., установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 32/2016г. на отделение „Съдебна медицина” на УМБАЛ „Св. Георги” – ЕАД гр. Пловдив.

Прокурорът поддържа така повдигнатото обвинение. Сочи, че предвид събраните в хода на производството доказателства е установено, че обвиняемият е осъществил елементите от състава на престъплението по чл. 343б, ал.3 от НК. Поддържа също, че са налице предпоставките на прилагането на чл.78А от НК за разглеждане на настоящото производство по реда на глава ХХVІІІ от НПК, като предлага обвиняемия З. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му наложите административно наказание по справедливост, като се обърне внимание, че той е управлявал товарен автомобил, което повишава обществената опасност на деянието.

Защитникът на обвиняемият З. – адвокат В. счита, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІІ от НПК, както и че видно от събраните доказателства, обвиняемият не е нанесъл имуществени вреди, е реабилитиран е по право, като предишното му наказание е от 2008г, както и предлага да бъде отчетено, че в този случай е трудно придвижването на лицето от населеното място, където живее, което препятства упражняването на професията на З., а свидетелството му за управление е отнето от около 3 месеца от началото на производството. В този смисъл предлага на обвиняемия да бъде наложено справедливо наказание, което да му позволява упражнява професията си след изтичане срока на наказанието му.

Обвиняемият З. сочи, че напълно е съгласен с казаното от защитник си, заявява, че придвижването му е доста трудно от населено място, не мога да упражнявам професията си, която е в сферата на телекомуникациите, . отиването и връщането сега може да става само с автобус, което е много трудно. В последната си дума заявява, че иска от съда по-леко наказание относно отнетото ми свидетелство за управление.

Съдът като съобрази и анализира доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност прие за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Обвиняемият Р.С.З. е роден на ***г***, ***, б., българско гражданство, неженен, средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

Съдът намира за установено, че обвиняемият З. бил правоспособен водач на МПС, като на 15.06.2016г., в компанията на други лица изпушил цигара с марихуана. Въпреки последното и след като употребил наркотичното вещество, същата вечер на 15.06.2016г.обвиняемият З. се качил в моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Пежо”, модел „Партнер”, с рег. № *** и го превел в движение. По това време свидетелите С. П. и Т. Л., а качеството им на служители на РУ „Полиция“ – гр.Раковски при ОД МВР – гр.Пловдив, осъществявали дейност по контрол по безопасност на движението на територията на гр.Раковски. При това, на 16.06.2016г., в 00:20 часа, в гр.Раковски, на ул.„Христо Смирненски“, свидетелите П. и Л. спрели за проверка МПС – товарен автомобил марка „Пежо”, модел „Партнер”, с рег. № *** и установили, че същото МПС било управлявано от обвиняемия З.. Последният бил изпробван с техническо средство – „Дрегер Алкотест 7510“ с фабричен номер „ARBA 0053“ за употреба на алкохол, която проба била отрицателна. Въпреки последното, свидетелите П. и Л. решили да изпробват обвиняемия З. за употреба на наркотични вещества, което сторили с техническо средство – „ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000“ с № „ARJD – 0092 и REF 8325554. При последната проверка, обвиняемият З. дал положителна проба, като техническото средство отчело наличие на тетрахидроканабинол в организма на обвиняемия. Предвид това, свидетелят Т. Л. издал талон за медицинско изследване с бланков № 0431158, след което обвиняемият З. ***, където дал кръв за изследване. Срещу последния обвиняем бил съставен АУАН с бланков номер 498786 от 16.06.2016г. от свидетелят Й. Г., в който акт било иззето и свидетелството за правоуправление на З..

В хода на досъдебното производство била назначена и изготвена химическа експертиза № 32/2016г. на отделение „Съдебна медицина” на УМБАЛ „Св. Георги” – ЕАД гр. Пловдив, съгласно което заключение в кръвта на обвиняемия Р.С.З., ЕГН ********** се доказва наличие на тетрахидроканабинол, при количество на последното активно действащо вещество ~ 50 нг/мл..

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът намира за установено въз основа на доказателствата, събрани в хода на досъдебното производство, които съдът преценява на основа ние чл.378, ал.2 от НПК, както следва:

Възприетата фактическа обстановка се установява от показания на свидетелите С. А. П., Й. В. Г. и  Т. В. Л..

Свидетелят С. А. П. сочи, че за времето от 19:00 часа на 15.06.2016г. до 07:00 часа на 16.06.2016г., заедно със свидетеля Л. осъществявали дейност като ***. При това, на 16.06.2016г., около 00:20 часа, в гр.Раковски, на ул.„Христо Смирненски“, спрели за проверка МПС автомобил марка „Пежо”, модел „Партнер”, с рег. № *** и установили, че същото МПС било управлявано от обвиняемия З.. Последният бил изпробван с техническо средство – „Дрегер Алкотест 7510“ с фабричен номер „ARBA 0053“ за употреба на алкохол, която проба била отрицателна. Въпреки това обвиняемия З. бил изпробван и за употреба на наркотични вещества, което било осъществено с техническо средство – „ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000“ с № „ARJD – 0092 и REF 8325554. При последната проверка, обвиняемият З. дал положителна проба, като техническото средство отчело наличие на тетрахидроканабинол в организма на обвиняемия. На същият бил издаден талон за медицинско изследване, след което бил откаран в съответното лечебно заведение за вземане на кръвна проба, а също и му бил съставен АУАН с бланков номер 498786 от 16.06.2016г.. Съдът преценява показанията на същия свидетел като последователни, логични, непротиворечиви и съответстващи на събрания по делото доказателствен материал, като кредитира същите като истинни. От последните се установява, че обвиняемият З. управлявал МПС – автомобил марка „Пежо”, модел „Партнер”, с рег. № ***, че бил изследван с техническо средство за употреба на наркотични вещества, която проба била положителна, както и че дал кръв за извършване на медицинско изследване.

Свидетелят Й. В. Г. посочва, че в изпълнение на задълженията си като *** при РУ „Полиция“ гр.Раковски при ОД МВР – Пловдив, бил повикан от свидетелите Л. и П. на 16.06.2016г., около 01:00 часа в гр.Раковски, на ул.„Христо Смирненски“, където последните установили  обвиняемия З. да управлявал МПС – автомобил марка „Пежо”, модел „Партнер”, с рег. № ***, като същият бил изпробван за употреба на наркотични вещества с  техническо средство – „ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000“ с № „ARJD – 0092, което отчело положителна проба за марихуана. Свидетелят Г. още сочи, че съставил АУАН с бланков номер 498786 на обвиняемия З., с които и иззел свидетелството за управление на МПС на същия, както и че при даване на обяснения обвиняемия З. заявил, че на 15.06.2016г., около 18:00 часа, пушил марихуана. Съдът преценява показанията на същия свидетел като последователни, логични, непротиворечиви и съответстващи на събрания по делото доказателствен материал, като кредитира същите като истинни. От последните се установява процедурата по съставяне на АУАН с бланков номер 498786 и изземването на свидетелството за управление на МПС на З., както и обяснението на последния, че предния ден – на  15.06.2016г., употребил наркотично вещество – марихуана.

Свидетелят Т. В. Л. сочи, че за времето от 19:00 часа на 15.06.2016г. до 07:00 часа на 16.06.2016г., заедно със свидетеля П. осъществявали дейност като ***. При това, на 16.06.2016г., около 00:20 часа, в гр.Раковски, на ул.„Христо Смирненски“, спрели за проверка МПС автомобил марка „Пежо”, модел „Партнер”, с рег. № *** и установили, че същото МПС било управлявано от обвиняемия З.. Последният бил изпробван с техническо средство – „Дрегер Алкотест 7510“ с фабричен номер „ARBA 0053“ за употреба на алкохол, която проба била отрицателна. Въпреки това обвиняемия З. бил изпробван и за употреба на наркотични вещества, което било осъществено с техническо средство – „ДРЕГЕР ДРЪГ ЧЕК 3000“ с № „ARJD – 0092 и REF 8325554. При последната проверка, обвиняемият З. дал положителна проба, като техническото средство отчело наличие на тетрахидроканабинол в организма на обвиняемия. На същият бил издаден талон за медицинско изследване, след което бил откаран в съответното лечебно заведение за вземане на кръвна проба, а също и му бил съставен АУАН с бланков номер 498786 от 16.06.2016г.. При снемане на обяснения З. завил, че късния следобед на 15.06.2016г. пушил маихуана. Съдът преценява показанията на същия свидетел като последователни, логични, непротиворечиви и съответстващи на събрания по делото доказателствен материал, като кредитира същите като истинни. От последните се установява, че обвиняемият З. управлявал МПС – автомобил марка „Пежо”, модел „Партнер”, с рег. № ***, че бил изследван с техническо средство за употреба на наркотични вещества, която проба била положителна, както и че дал кръв за извършване на медицинско изследване, а също и обяснението на обвиняемия, че предния ден – на  15.06.2016г., употребил наркотично вещество – марихуана.

Така описаната възприета от съда фактическа обстановка се установява и от дадените както пред съда, така и в хода на досъдебното производство обяснения на обвиняемия З., който заявява, че се признава за виновен, както и че няколко часа преди спирането му за проверка на 16.06.2016г. в 00:20 часа, в компанията на четирима души, изпушил една цигара с марихуана. Съдът намери, че доколкото същите обяснения на обвиняемия напълно кореспондират с останалата доказателствена съвкупност по делото, то следва да бъдат приети като истинни. От последните обяснения се установява, че няколко часа преди установяването му да управлява автомобил на 16.06.2016г. в 00:20 часа, обвиняемия З. употребил наркотично вещество – марихуана.

На основа ние чл.378, ал.2 от НПК съдът съобрази и заключението на изготвената в хода на досъдебното производство химическа експертиза № 32/2016г. на отделение „Съдебна медицина” на УМБАЛ „Св. Георги” – ЕАД гр. Пловдив, съгласно чието заключение в кръвта на обвиняемия З. се доказва наличие на тетрахидроканабинол, при количество на последното активно действащо вещество ~ 50 нг/мл.. Съдът приема заключението на същата експертиза като компетентно изготвено, с необходимите професионални познания и опит в съответната специализирана област, и съответстващо на събраните по делото доказателства. От същото се установява, че към момента на управление на автомобил марка „Пежо”, модел „Партнер”, с рег. № ***, обвиняемият З. е бил употребил наркотично вещество – марихуана.

Горната фактическа обстановка се установява и от събраните в хода на досъдебното производство писмени материали – справка за нарушител/водач, както и копие от свидетелство за управление на МПС и контролен талон – от които се установява обстоятелството, че обвиняемия З. е правоспособен водач от категории В и АМ, заверено копие от АУАН с бланков номер 498786 от 16.06.2016г., в едно с талон за медицинско изследване с бланков № 0431158, от които се установява факта на съставяне на същите, както и отнемането на свидетелството за управление на МПС на обвиняемия, протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол или други упойващо вещество16.06.2016г., 01:30 часа, от който се установява вземането по надлежния ред на кръвна проба от обвиняемия З..

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВОТО:

При така описаната безспорна фактическа обстановка, съдът приема, че със своите действия обвиняемият Р.С.З. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 343б, ал.3 от НК, както следва:

ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА:

За това, че на 16.06.2016г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Пежо”, модел „Партнер”, с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества, а именно марихуана с активно действащо вещество тетрахидроканабинол в количество ~ 50 нг/мл., установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 32/2016г. на отделение „Съдебна медицина” на УМБАЛ „Св. Георги” – ЕАД гр. Пловдив.

Марихуаната е наркотично растение и подлежи на контрол съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, както и Единната конвенция за упойващите вещества на ООН от 1961г., ратифицирана от Република България. Марихуаната е включена в Списък 1 от Приложение № 1 към чл.3, ал.1 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични, в сила от 10.11.2011г., приета с ПМС № 293 от 27.10.2011г., обн. на 4 ноември 2011г., издадена на основание чл.3, ал.2 и ал.3 от ЗКВНВП, като растение с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с него, забранено за приложение в хуманитарната и ветеринарната медицина.

         ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА:

         Деянието е извършено от обвиняемият З. при пряк умисъл като форма и вид на вината. Същият напълно е съзнавал противоправния характер на поведението си, чиито забранени от закона последици непосредствено е преследвал, като това се установява по несъмнен начин при анализ на фактическата обстановка, във връзка с деянието. В случая е самият обвиняем е обяснил пред свидетелите Г. и Л., че е „изпушил една цигара с марихуана“, което показва ясното му съзнание за собствените действия, чиято противоправност е прогласена от наказателния закон.

Ето защо съдът призна обвиняемия Р.С.З. – роден на ***г***, ***, б., българско гражданство, неженен, средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.06.2016г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Пежо”, модел „Партнер”, с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества, а именно марихуана с активно действащо вещество тетрахидроканабинол в количество ~ 50 нг/мл., установено по надлежния ред – с химическа експертиза № 32/2016г. на отделение „Съдебна медицина” на УМБАЛ „Св. Георги” – ЕАД гр. Пловдив – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

ПО ПРИЛОЖЕНИЕ РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.78А ОТ НК

         Установява се още, че обвиняемият Р.С.З. не е осъждан и следва да се приеме, че не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава ХХVІІІ от НПК. В този смисъл съдът констатира, че макар обвиняемият З. да е освободен от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК съгласно Решение № 730/07.10.2009г. по АНД № 1430/2009г. по описа на РС-Стара Загора, в сила от 03.11.2009г., то съгласно приложената справка за съдимост, определеното наказание глоба в размер на 600 лева е платена на 17.11.2009г.. Ето защо и във връзка с разпоредбата на чл.86, ал.1, т.3, то факта на приложение реда на глава ХХVІІІ от НПК спрямо обвиняемият З. следва да се смята за заличен към 17.11.2010г., доколкото освободеното от наказателна отговорност лице не следва да бъде поставено в по-неблагоприятно положение от осъдения за престъпление от общ характер. На следващо място, предвиденото в НК наказание за осъщественото от обвиняемия З. престъпленеи е лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева. При осъществяване на престъплението не са причинени съставомерни  имуществени щети, които да подлежат на възстановяване.

С оглед на така посочената правна квалификация на извършеното от страна на обвиняемия З. инкриминирано деяние – престъпление по смисъла на чл.343б, ал.3 от НК, съдът прие, че са налице основанията на чл.78 А от НК, във вр. с , чл.343б, ал.3 от НК както следва – обвиняемият З. е пълнолетен, предвиденото наказание за деянието по чл.343б, ал.3 от НК е лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева, обвиняемият З. не е осъждан за престъпление от общ характер /като реабилитиран/, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава VІІІ, Раздел ІV от НК, посредством деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване, както и не се налице предвидените в чл.78а, ал.7 от НК изключения от приложното поле на чл.78А, ал.1 от НК. Поради това обвиняемият З. следва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Глоба”, по реда на чл.78А от НК.

ПО НАКАЗАНИЕТО ПО РЕДА НА ЧЛ.78А ОТ НК

При определяне размера на наказанието глоба, в предвидените съгласно чл.78А, ал.1 от НК граници, съдът счита, че следва да бъде определено наказание в минимален размер. Основания за това се извеждат от липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства по случая и наличието само на смекчаващи такива, а именно – относително младата възраст на обвиняемия, а също признанието на вината по така повдигнатото обвинение и изразеното съжаление, при липса на установени отегчаващи отговорността обстоятелства. Ето защо съдът намери, че глоба в размер на 1000 лева ще съдейства в достатъчна степен за осъществяване предупредителното и превъзпитателно действие на наказанието и ще бъде достатъчна като размер, за постигане целите на същото. 

ПО НАКАЗАНИЕТО ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ПО РЕДА НА ЧЛ.78А, АЛ.4, ВР. ЧЛ.343Г, ВР. ЧЛ.343Б, АЛ.3 ОТ НК, ВР. ЧЛ.37, АЛ.1, Т.7 ОТ НК.

След като призна обвиняемия Р.С.З. за виновен в това, да е извършил от обективна и субективна страна престъплението по чл.343б, ал.3 от НК, както и след като намери, че са налице предпоставките на чл.78а, ал.1 от НК, съдът счете, че в случая следва на намери приложение реда на чл.78а, ал.4, вр. чл.343г, вр. чл.343б, ал.3 от НК, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, доколкото деянието, за което обвиняемият З. е признат за виновен, а именно – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, пода в кръга на тези, обхванати от разпоредбата на чл.343г от НК, предвиждаща във всички случай и лишаване от права по чл.37, ал.1, т.7 от НК, което наказание следва да бъде наложено на обвиняемия, съобразно чл.78а, ал.4 от НК.

Ето защо обвиняемият Р.С.З. следва да бъде лишен от право да управлява моторно превозно средство за определен срок. При индивидуализацията на същото наказание по размер съдът отново съобрази вече посочените смекчаващи отговорността обстоятелства, а именно– относително младата възраст на обвиняемия, а също признанието на вината по така повдигнатото обвинение и изразеното съжаление, при липса на установени отегчаващи отговорността обстоятелства, предвид което намери, че наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство следва да бъде определено за срок близък до минималния по смисъла на чл.49, ал.1 от НК, а именно – за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, който счете за достатъчен за осъществяване предупредителното и превъзпитателно действие на наказанието.

Във връзка с горното съдът намери още, че на основание чл. 59 ал. 4 от НК от наказанието лишаване от правоуправление за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА следва да бъде приспаднато времето, през което обвиняемият З. е бил лишен по административен ред от това право, считано от 16.06.2016г. – момента на изземване на СУМПС с така съставения АУАН, до влизане на настоящото решение в сила.

ПО РАЗНОСКИТЕ:

След като намери обвиняемият Р.С.З. за виновен, то съдът счете, че на основание чл. 189, ал.3 от НПК същият обвиняем следва да бъде осъден да заплати сумата от 144,90 лева по сметка на ОДМВР – Пловдив в полза на Държавата във връзка с направени разноски по досъдебното производство за съдебно-химическа експертиза.

ПО ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:

Съдът счете, че техническо средство „ДРЕГЕР ДРЪК ЧЕК 3000” с № ARJD – 0092 и REF 8325554, приложено към кориците на делото, следва да се унищожи като вещ без стойност след влизане на решението в сила, доколкото липсва последваща необходимост от съхранение на същото по делото.

По изложените мотиви съдът постанови решението си.

   

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:     (п)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

И. Й.