АНД 3631/2016 - Решение - 19-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е  

1638

 

гр. Пловдив, 19.10.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД - XXV наказателен състав в публично заседание на двадесет и шести септември, две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

 

при секретаря: Сийка Радева,

като разгледа АНД № 3631/2016г. по описа на ПРС, XXV наказателен състав и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № К - 038881 от 23.03.2016г. издадено от Директора на РД на областите Пловдив, Смоялн, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на КЗП гр. Пловдив, с което на "Даяна 2003" ЕООД, с ЕИК 115804613, представлявано от у. Б. Н. Г., на основание чл. 211 от Закона за туризма /ЗТ/ е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 600 /шестотинт/ лева за нарушение на чл. 117, ал. 1 от Закона за туризма.

 Жалбоподателят "Даяна 2003" ЕООД, чрез процесуалния си представител адв. А., преупълномощен от адв. И.Д., както с жалбата, така и в в съдебно заседание иска отмяна на наказателното постановление по подробно изложените съображения.

 Въззиваемата страна РД на КЗП Пловдив, се представлява от юрк. А.С., който оспорва жалбата и моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

 ЖАЛБАТА Е ДОПУСТИМА - подадена е от нарушителя и това е направено в срок, а разгледана по съществото се явява основателна.

 В резултат на извършена проверка на 02.12.2015г. обективирана в Констативен протокол К – 0207083, на класически ресторант  - "Даяна", находяща се в гр. Пловдив, ул. "Доднуков" № 4, стопанисвано от жалбоподателя "Даяна 2003" ЕООД, ЕИК 115804613, било установено че обектът бил в работен режим. В обекта се предоставяла туристическа услуга - ресторантьорство. Обектът бил разположен в масивна самостоятелна сграда и разполагал със 300 седящи места. Било установено, че фирма "Даяна 2003" ЕООД има съставено меню-ценоразпис на кухненска и сладкарска продукция: шпага по кавказки фламбе; пилешка, свинска, телешка, комбинирана, царска, шпага зеленчуци; специалитети: кукерски шашлик - свински, пилешки, телешки, комбиниран, пикантни пилешки крилца и др. Хайдушко кюфте, свински карета, свински врат, свинско бон филе, татарско кюфте, свински ребра на жар и др. гарнитури и добавки, топла гарнитура, зимна гарнитура, лятна гарнитура; пъстри гозби, вдъхновени от народните софри: голям бански сач, чорбаджийски, голям сач, кавърма; телешки език, шкембе, кашкавал; топли предястия: пикантни пилешки хапки пане, пиле орли, пиле жулиен, пилешки шницел, пилешки хапки със сусам, пържени пилешки кожички, пилешки сърца пържени, пържени пилешки трътки, телешко шкембе в масло, кашкавал пане на хапки, миш маш, хемендеге, бъркани яйца със сирене и други; ястия на фурна: свински мръвчици на фурна, печени картофени цървулки, пълнени гъби с кайма, свински джолан задушен, телешки джолан обезкостен; картофени и зеленчукови специалитети: картофено плато, пикантни картофи, пържени картофи, пържени картофи със сирене, картофени спирали, домашно изпържени картофи със сирене и др. В съставено меню-ценоразпис на кухненска и сладкарска продукция били обозначени продажните цени и грамажи, като в същото меню на всяка страница било записано, че грамажьт на ястията е в сурово състояние.

В резултата на тези констатации проверяващите приели, че лицето, осъществяващо ресторантьорство - търговецът не е изпълнило задължението си да състави ценоразпис за предлаганите продукти със съответните грамажи на предлагания асортимент в кухненската продукция, тъй като са били изписани продажните цени и съответно грамаж за всяко едно ястие, но на всяка страница било записано „Грамажите на всички асортименти в менюто са в сурово състояние“. За констатираното на жалбоподателя "Даяна 2003" ЕООД бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № К 038881 от 04.01.2016г. Актосъставителят квалифицирал нарушенията по чл. 117, ал. 1 от ЗТ. АУАН бил съставен в присъствието на представляващия дружеството, който се запознал със съдържанието на акта, получила препис от него и бил надлежно уведомен, че в тридневен срок може да направи и допълнителни писмени възражения по акта.

 Въз основа на съставения АУАН било издадено и атакуваното НП, с което на "Даяна 2003" ЕООД, ЕИК 115804613, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Леонардо Да Винчи“ № 13, представлявано от Б. Н. Г., на основание чл. 211 от ЗТ е наложено административно наказание, имуществена санкция в размер на 600 /шестотин/ лева, за нарушение на чл. 117, ал. 1 от Закона за туризма.

В показанията си разпитания като свидетел по делото актосъставител П.М. сочи, че по време на проверката било установено че посочените в менюто грамажи  са за продукти в сурово състояние, което било отбелязано в менюто и след термична обработка те променят грамажа си и поради това не било ясно какъв е грамажа на всяко ястие след темичната обработка. Св. М. счита че е трябвало да се обяви грамажа на всяко ястие в готов вид, а това не било сторено. В съставения АУАН били упоменати ястия търпящи термична обработка.

Като свидетел по инициатива на жалбоподателя е разпитан и св. П. П., работещ в "Д. ..." ЕООД като п. к. Св. П. сочи като причина за това че в менюто било изписано че грамажите на ястията са в сурово състояние е трудността която срещат при определянето на количеството от сурови продукти които следва да се сложат, за да се получи точен грамаж от готовия продукт. Това зависело от вида на месото, възрастта на животното, от коя част от тялото на животното е използваното месо.

Съдът кредитира всички свидетелски показания като логични, еднопосочни и последователни и без противоречия по отношение на основните факти от значение за делото.

Описаната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото писмени доказателства и от гласните доказателства – показанията на свидетелите П. и М.

 При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че безспорно е доказано извършено нарушение по чл. 117, ал. 1 от Закона за туризма. В тази разпоредба е предвидено, че „Лицата, извършващи ресторантьорство, са длъжни да съставят ценоразписи – лист - меню за кухненската и сладкарската продукция и карт - меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи. По делото са налице категорични и безспорни доказателства за извършено от жалбоподателя нарушение на чл. 117, ал. 1 от ЗТ , тъй като в проверявания туристически обект е имало и се е предлагал изготвен ценоразпис за предлаганите асортименти – храни и напитки, за които са били изписани продажните цени и грамажите, но на всяка страница било отбелязано че посочените грамажи са в сурово състояние. Като лице, извършващо ресторантьорство по смисъла на т. 57 от ДР на ЗТ, санкционираният търговец "Даяна 2003" ЕООД е бил задължен да състави посочените ценоразписи със съответните цени и грамажи, и да ги предоставя на потребителите. Безспорно е установено по делото, а и не се оспорва от страна на жалбоподателя, че в посочения обект посочените грамажи са били за асортименти в менюто в сурово състояние, което означава че клиента не би имал възможност да разбере какво количество готов продукт ще получи. Действително разпоредбата на  чл. 117, ал.1 от ЗТ не прави изрично уточнение, че посочените грамажи на кухненската продукция следва да бъдат в готово, а не в сурово състояние. С оглед на горното следва да се отбележи, че макар разпоредбата на  чл. 117, ал. 1 от Закона за туризма да не прави изрично уточнение, че посочените грамажи на кухненската продукция следва да бъдат в готово, а не в сурово състояние, то подобно уточнение е ненужно, а смисълът на закона в тази насока е очевиден. В случая ясно е, че потребителят има право да узнае цената и грамажа на съответното ястие, което поръчва и получава от лист-менюто, а не грамажа на суровата кухненска продукция, от която това ястие се приготвя. Още повече едно ястие за да стане ястие годно за консумация, може да се приготвя от няколко различни компонента, тогава посочения общ грамаж в сурово състояние за кой от компонентите на ястието се отнася. Едно ястие може да се разглежда като такова, едва в приготвен за консумация вид и едва тогава може да се посочи неговия грамаж. В противен случай възниква неяснота посочения грамаж в суров вид за кой от компонентите му се отнася или би се стигнало да абсурдните въпроси от кои компоненти какъв грамаж се слага. Целта на закона не е потребителят да получава кулинарни знания от предоставеното меню, а да е ясно за него какво количество готов продукт срещу конкретната цена ще получи.

Твърдяното от страна на жалбоподателя че е невъзможно и липсва методика по която да се определи количеството на суровия продукт който е необходим за да се достигне точния грамаж след като ястието претърпи термична обработка е несъстоятелно. В крайна сметка водещ следва да е интереса на потребителя, действително този начин на разсъждение е в интерес на жалбоподателя, но не и в интерес на потребителя който не получава яснота какъв е действителния грамаж на ястието което поръчва и ще получи.

По този начин санкционираното лице несъмнено е допуснало неизпълнение на административно задължение, установено с разпоредбата на чл. 117, ал. 1 от ЗТ, тъй като макар и посочен грамажа на всеки асортимент, то това е грамаж в сурово състояние и потребителя не получава информация за грамажа на готовата продукция каквато е логиката на ЗТ. В съответствие с установеното нарушение правилно е издирена и санкционната разпоредба, като наказанието е наложено на основание чл. 211 от ЗТ, предвиждащ специално такова за ресторантьор, който не изпълнява задълженията си по чл. 117 или ги изпълнява, не по указания начин.

Отделно от това в случая обаче, при изброяване на предлаганата от жалбоподателя кухненска продукция и в АУАН, и в НП са посочени такива, които се предлагат именно в сурово състояние, каквито са лятната гарнитура и кашкавала. В този смисъл не става ясно за кои от изброените продукти търговецът не е обозначил съответния грамаж в лист-менюто, след като е посочил грамажа на ястията в сурово състояние, а оттам не става ясно в какво точно се изразява извършеното от дружеството нарушение. Предвид горното следва да се приеме, че е била нарушена нормата на чл. 42, т.4 от ЗАНН, съгласно която актът трябва да съдържа описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено. В този смисъл е и чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН относно реквизитите на постановлението. По този начин съществено е било ограничено правото на защита на жалбоподателя поради невъзможността да разбере в какво точно се изразява нарушението, за което е била ангажирана отговорността му.

При извършената служебна проверка съдът констатира и обстоятелството твърдяно и от жалбоподателя че адреса на който се помещава проверявания обект е различен в съставения констативен протокол, АУАН и НП. В Констативния протокол от извършената проверка е записано че обект на проверката е класически ресторант „Даяна“ в гр. Пловдив, ул. „Дондуков“ № 3. Видно от приложения към протокола касов бон, обект на проверката е бил ресторант „Даяна 3“ в гр. Пловдив, ул. „Дондуков-Корсаков“ № 4. Приложения касов бон не е вписан като иззето доказателство в съставения КП. В съставения АУАН е записано че проверка е била извършена на класически ресторант „Даяна“ в гр. Пловдив, ул. „Дондуков“ № 3, а при описание на констатираните нарушения в резултат на извършената проверка е записано „При направена проверка на 02.12.2015г. в обект класически ресторант „Даяна“ находящ се в гр. Пловдив, ул. „Дондуков-Корсаков“ № 4 е установено….“. Посочената грешка се е пренесла и в издаденото НП, като в него проверения обект е записан като „класически ресторант „Даяна“ находящ се в гр. Пловдив, ул. „Дондуков“ № 4“. Видно от приложеното към преписката меню, на корицата на същото е записано че веригата ресторанти „Даяна“ включва четири ресторанта, като два от тях са на адреси съответно ул. „Дондуков“ № 3 и ул. „Дондуков“ № 7. Описаното несъответствие е недопустимо и е съществено процесуално нарушение, тъй като изобщо не става ясно кой е бил проверявания обект и къде е било извършено нарушението и е пряко нарушение на разпоредбите на чл. 47, ал. 1, т. 3 и от там чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, водещо само по себе си до отменителен резултат.

За пълнота съдът счита че следва да се отбележи че дори и да липсваха пороци водещи до отмяна на обжалваното наказателно постановление, по отношение на нарушението по чл. 117, ал. 1 от ЗТ може да намери приложение чл. 28 от ЗАНН. Съгласно Тълкувателно решение № 1/12.12.2007 г. на НК на ВКС преценката на административно наказващия орган за "маловажност" на случая по чл. 28 ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. В този казус макар и формално да е осъществен съставът на административното нарушение по чл. 117, ал. 1 от ЗТ, то частично има нарушение на посочената разпоредба, досежно непосочването на грамажите на предлаганите храни, а в останалата част, досежно цените и описанието на предлаганите храни разпоредбата е изпълнена. Ето,защо с оглед невисоката степен на обществена опасност на извършеното административно нарушение, предвид липсата на настъпили вредни последици и останалите установени в хода на производството обстоятелства, случаят се явява маловажен и според становището на съда не е следвало проверяваното юридическо лице да бъде санкционирано, а е трябвало да бъде предупредено писмено или устно, че при повторно извършване на нарушението ще му бъде наложена имуществена санкция. Няма данни нарушението да е поредно и все пак следва да се има предвид че грамажите са посочени, но с отбелязване че са в сурово състояние, като същото е направено в интерес на клиента тъй като жалбоподателя е смятал че така ще е най коректно спрямо потребителите. Нарушението се явява изолирано и инцидентно за жалбоподателя, като от него не са настъпили никакви вредни последици. Все пак всеки клиент би могъл да прочете написаното в менюто и да направи своя избор, дали да ползва услугите на жалбоподателя или не. Съдът е на становище, че в конкретния казус много по - ефективно за индивидуалната превенция спрямо санкционираното юридическо лице, би било именно приложението на чл. 28 от ЗАНН относно това нарушение. В нарушение на процесуалните правила, без да бъдат съобразени горепосочените обстоятелства, наказващият орган, макар и да е определил административно наказание почти до минималния размер, е издал на практика един незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен. В тази насока са и Решение № 1627 от 15.07.2014г. на Адм.С Пловдив по к.а.н.д. № 1476/2014г. и Решение № 2540 от 24.11.2014г. на АдмС Пловдив по к.н.а.х.д. № 2474/2014г.

По изложените съображения, постановлението следва да бъде ОТМЕНЕНО.

Ето защо и поради горните мотиви, Пловдивския районен съд - ХХV н.с.

 

Р Е Ш И:

 

 ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К - 038881 от 23.03.2016г. издадено от Директора на РД на областите Пловдив, Смоялн, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на КЗП гр. Пловдив, с което на "Даяна 2003" ЕООД, с ЕИК 115804613, представлявано от у. Б. Н. Г., на основание чл. 211 от Закона за туризма /ЗТ/ е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 600 /шестотинт/ лева за нарушение на чл. 117, ал. 1 от Закона за туризма.

 

 Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му пред Административен съд -Пловдив, по реда на АПК.

 

           

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.