АНД 3416/2016 - Решение - 06-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

1568                                    06.10.2016 г.                           гр. Пловдив,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                 XXVI наказателен състав

На шести октомври                        две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ВЕЛЧЕВ

 

Секретар Даниела Дойчева

Прокурор  НИКОЛА КЪРПАРОВ

като разгледа докладваното от съдията Велчев АНД № 3416 по описа на ПРС за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА  обв. В.М.А.  - роден на *** ***, б., български гражданин, неосъждан, с висше образование, разведен, безработен, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това на 20.09.2015 г. в гр. Пловдив, по хулигански подбуди, да е причинил умишлено и противоправно лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка, на лицето Д.А. ***, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 131, ал.1, т.12 вр. чл.130, ал.2 от НК.

         На основание чл.190 ал.1 от НПК направените по делото разноски в размер на 124,88 лева остават за сметка на Държавата.

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Д.Д.