АНД 3253/2016 - Решение - 19-09-2016

Решение по Наказателно дело 3253/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

Номер 1455                                 19.09.2016 г.                  Град  ПЛОВДИВ

   В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                VІІІ наказателен състав

На Деветнадесети септември                                                       2016 година

В публично заседание в следния състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: НИКОЛА КЪРПАРОВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 3253 по описа 2016 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Р.К.П. – 57 годишен, роден на ***г***, ..., български гражданин, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че на 07.08.2015г. в село Маноле, Пловдивска област, при управление на МПС – л.а-л „Фиат Пунто” с рег. № ..., е нарушил правилата за движение, визирани в членове 5, ал.1, т.1, чл.5, ал.2, т.1, чл.20, ал.1 и ал.2 и чл.21, ал.1 от ЗДвП, като по непредпазливост е причинил на М.В.А. *** средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение движението на снагата й поради импресионно счупване на тялото на 12-ти гръден прешлен, както и контузия и притискане на коренчивите нерви в гръдно – поясната област – престъпление по чл. 343 ал. 1 буква „б” предл. 2 вр. чл. 342 ал. 1 от НК, като на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. чл.78А ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл. 78а ал. 4 вр. чл. 343г от НК НАЛАГА на обвиняемия Р.К.П. и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от влизане на настоящото решение в сила.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Р.К.П. да заплати по сметка на ОД на МВР град Пловдив сумата от 978.46 лева, представляваща направени по делото разноски.

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-срок от днес.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.