АНД 2925/2016 - Решение - 19-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 1643

гр. Пловдив,19.10.2016г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХVІІІ – ти н.с. в публичното заседание на единадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

при секретаря Десислава Терзова като разгледа докладваното от съдията АНД №2925/ 2016год. по описа на ПРС, ХVІІІ - ти н.с., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление /НП/ №16 -1030-000208 от 18.02.2016г. на Началник Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР – Пловдив, с което на  В.Б.Ц., ЕГН:**********, за нарушение на чл.50, ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева.  

Жалбоподателят в депозираната до съда жалба, оспорва така описаната в АУАН и НП фактическа обстановка, както и авторството на констатираното административно нарушение. Моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление като незаконосъобразно и неправилно. Редовно призован,  явява се лично в съдебно заседание и  поддържа жалбата.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща процесуален представител и не дава становище по делото.   

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в преклузивния 7-дневен срок за обжалване, изхожда от надлежна страна /лице, което е било санкционирано/, поради което е допустима. Разгледана по същество същата е  ОСНОВАТЕЛНА.

 

 

 

От фактическа страна съдът установи следното:

На 31.01.2016г. в гр. Пловдив около 16:45 часа жалбоподателят В.Б.Ц., като водач на ППС – велосипед „ТУРХНЕР”, лична собственост, излязъл от пресечката по ул. „Г.М Димитров” на кръстовището с бул. „Христо Ботев”, включил се в движението по булеварда в посока изток –запад, но понеже лентата, в която се движил същият, била заета с такси, го заобиколил и блъснал в задната част движещия се успоредно в съседната лента –лек автомобил „Фиат Мареа”, с рег. ***, управляван от водача Х.Н.Ю., вследствие на което настъпило ПТП. Свидетели на случилото се били шофьор на такси и лице, позиционирано на близката спирка.  На място пристигнали полицейски служители, сред които свидетелят Г.Х. и Н. Т\.. Разпитани били свидетелите-очевидци. Установено било настъпилото ПТП с пострадал –  жалбоподателят, който се оплаквал от болки в ръката, поради което била извикана линейка. Съставен бил Протокол за ПТП, в който било прието,че жалбоподателят в същия ден и час, управлявайки велосипед  „ТУРХНЕР”, в гр. Пловдив по ул. „Г.М.Димитров”, на кръстовище с бул. „Христо Ботев”, не съобразил поведението си с пътен знак Б2 „Спри”, при което не пропуснал и блъснал в задната част движещият се по пътя с предимство лек автомобил „Фиат Мареа”, рег. № ***, управляван от водача Х.Н.Ю., вследствие на което настъпило констатираното ПТП. С оглед приключващата работна смяна на полицейските служители, попълването на документите, след завръщането на жалбоподателя от болницата, било продължено от застъпващия смяната следващ полицейски патрул, в който бил и свидетелят Р.Ж.. Последният допълнил установената вече диагнозата  - контузия на гръден кош, ляво рамо и лакът в Констативния протокол за ПТП и  съставил АУАН.

  Противоправното поведение на жалбоподателя било подведено под материалната норма на чл.50 ал.1 от ЗДвП, като описаната фактическа обстановка, била възприетата от Протокола за ПТП. 

Жалбоподателят отказал да подпише АУАН и този факт бил удостоверен с подпис от свидетеля на отказа Н. Г. А.. На 01.02.2016г. жалбоподателят дал обяснения, а на 04.02.2016г. и писмени възражения срещу съставения против него АУАН.  

Административно – наказващият орган счел възраженията на жалбоподателя за неоснователни и въз основа на АУАН издал  атакуваното наказателно постановление, като изложил фактическа обстановка, идентична с тази в АУАН и в Протокола за ПТП. На В.Б.Ц., на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП, му било наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл.50, ал.1 от ЗДвП.

В качеството на свидетели по делото са разпитани актосъставителят Р.Ж. и полицейският служител Г.Х..  Свидетелят Ж. заявява, че при пристигане на място, изчакал жалбоподателят да се завърне от болницата, за да впише резултата за получената вследствие на ПТП контузия в съставения вече от предишния полицейски патрул Констативен протокол. Съдът кредитира показанията на свидетеля като обективни, логични  последователни  и съответстващи на събрания по делото доказателствен материал, и до толкова доколкото възприятията му от инцидента са формирани на база установената от друг негов колега фактическата обстановка. От показанията на свидетеля Х. се установява, че е бил в първия пристигнал на местопроизшествието полицейски патрул, като е получил информация за случилото се от свидетели очевидци – шофьор на такси и лице, позиционирано на близката спирка. Очевидците му пояснили, че велосипедистът излязъл от пресечката, на 20 метра от местопроизшествието, включил се в движението по бул. „Христо Ботев”, но понеже лентата, в която се движил същият, била заета с такси, заобиколил го и блъснал в задната част движещият се в съседната лента –лек автомобил „Фиат Мареа”, с рег.
***, вследствие на което настъпило ПТП. Свидетелят пояснява, че и двамата участника в ПТП, преди да се случи последното, вече се били включили в движението по бул. „Христо Ботев” в посока изток – запад и движейки се успоредно един от друг в съседни ленти за движение.  Установява се още, че Констативният протокол за ПТП бил съставен от колегата му по смяна - Н.Т. и представен за дописване от застъпващия смяната  полицейски патрул.  

Съдът установи фактическата обстановка на база събраните по делото гласни и писмени доказателства. 

При така изложената по делото фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

От събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът счита, че не се доказа от обективна и субективна страна жалбоподателят да  е извършил нарушението  по  чл.50 ал.1 от ЗДвП.  Цитираната разпоредба предвижда на кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство.

Действително по делото се установява настъпило ПТП, вследствие на сблъсък между жалбоподателя, управляващ велосипед „ТУРХНЕР” и Х.Н.Ю., водач на лек автомобил „Фиат Мареа”, рег. № ***, но от събраните по делото доказателства се установи противоречива на така описаната в АУАН и НП фактическа обстановка.   От показанията на свидетеля Х., който е бил в първия патрул на местопроизшествието, се установява, че ПТП е настъпило не на самото кръстовище с ул. „Г.М.Димитров” и бул. „Христо Ботев”, или там, където, съгласно представената схема е позициониран знак Б2 „Спри”, а вече на самият бул. „Христо Ботев”, на 20 метра от цитираната пресечка, след като и двамата участника в ПТП са се включили в движението по булеварда в посока изток – запад. Нещо повече от изложеното се формира изводът, че и двете ППС са се движили по път с предимство. Предвид установеното не се доказа противоправно поведение, проявено от страна на жалбоподателя, в което не е спазил знак Б2 и в резултат на това именно да е настъпило произшествието.

Следователно и поведението на жалбоподателя, описано под квалификацията на чл.50 ал.1 от ЗДвП, не се доказа да е довело като последица до възникването на ПТП, а напротив, касае се до последващо поведение, което очевидно е във връзка с произшествието, но то не е описано нито в акта, нито в обжалваното постановление. В случая според съда установеното противоправно поведение на жалбоподателя  е следвало да бъде подведено под материалната норма на чл.25, ал.2 от ЗДвП, а не под разпоредбата на чл.50, ал.1 от ЗдвП, което пряко засяга правото на защита на наказаното лице.

Отделно от това, при определяне на приложимата санкционна разпоредба на  чл. 179, ал.2 от ЗДвП наказващият орган отново е допуснал неяснота, засягаща пряко правото на защита на жалбоподателя, този път да разбере въз основа на коя именно норма му се определя наказанието. Това е така, тъй като разпоредбата на чл. 179, ал.2 от ЗДвП съдържа няколко различни хипотези, като движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал.1, които да са довели до настъпване на ПТП. Следва да се има предвид, че нормата на чл. 179, ал.1 от ЗДвП от своя страна пък посочва напълно различни нарушения в рамките на шест отделни точки. Неконкретизирането в този смисъл на санкционния текст, посочен в наказателното постановление, следва да се определи като съществено процесуално нарушение, тъй като наказаното лице следва да разбере въз основа на кой именно текст от закона му се определя наказанието по размер и вид. Така определената санкционна норма поставя съда в позиция на недопустимо тълкуване за конкретизацията й и съответно невъзможна преценка, дали  правилно наказващият орган е съотнесъл извършеното нарушение към конкретната санкционна разпоредба, предвидена за него.

От изложеното съдът стигна до извода, че констатираното нарушение по чл.50, ал.1 от ЗДвП не се доказа, както и че са допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила, опорочаващи административно –наказателното производство. Всичко това е довело до издаването на едно  незаконосъобразно и неправилно наказателното постановление, поради което същото следва да бъде отменено.

 По изложените съображения  и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОТМЕНЯ НП №16 -1030-000208 от 18.02.2016г. на Началник Сектор „Пътна полиция” към ОДМВР – Пловдив, с което на  В.Б.Ц., ЕГН **********, за нарушение на чл.50, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП, е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 100.00 /сто/ лева. 

Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред  Административен съд- Пловдив.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ