АНД 2809/2016 - Мотиви - 14-05-2016

Р Е Ш Е Н И Е

 

М О Т И В И

по АНД № 2809/2016 г. ПРС, ІII н.с.

 

Произвоството е по реда на чл. 4 УБДХ.

Образувано е въз основа на внесена административнонаказателна преписка от 03 РУП, гр. Пловдив и съставен въз основа на нея Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство от 08.05.2014 г. срещу лицето Г.Д.П. за това че на 07.06.2016 г. същият е извършил непристойна проява, с което е нарушил обществения ред и спокойствие.

В съдебно заседание нарушителят, Г.Д.П., се явява лично, заявява, че не оспорва фактическите констатации, отразени в Акта за констатиране на проява на дребно хулиганство, като изразява съжаление за извършеното.

РП-Пловдив, редовно уведомена, не изпраща представител.

Съдът, като съобрази дадените от нарушителя обяснения, както и приложените по делото писмени доказателства (Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство, Обяснения и Заповед за задържане на лице) и като ги прецени в тяхната съвкупност, намира за установена следната фактическа обстановка:

Нарушителят Г.Д.П. е роден на *** ***, ..., български гражданин, неосъждан, с основно образование, работещ, женен, с ЕГН: **********.

От съставения Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство и от обясненията, дадени от нарушителя в съдебно заседание се установява, че на 07.05.2016 г., около 18,10 ч. автопатрул на 03 РУП е посетил сигнал в град П., на ул. „...” № , ет. , ап. , във връзка с постъпили данни, че мъж в нетрезво състояние тормози съпругата и дъщеря си. При пристигането на адреса полицейските служители установили лице във видимо нетрезво състояние, което псувало и обиждало близките си и ги заплашвало с физическа саморазправа. Лицето отказало да предостави личните си документи и след като същият бил уведомен от полицейските служители, че нарушава обществени ред, бил поканен от полицейските служители да ги придружи в служебния автомобил. След като лицето влезнало в патрулния автомобил същият без видима причина започнал да се държи грубо, агресивно и арогантно към полицейските служители, като ги псувал, обиждал и отправял нецензурни реплики по отношение на тях. Описаното поведение продължило и при пристигането в сградата на Трето РУП Пловдив, където била установена и самоличността на нарушителя в лицето на Г.Д.П.. В полицейското управление последният продължил с арогантното и обидното си поведение по отношение на полицейските служители, като отказвал да изпълнява отправените му устни полицейски разпореждания, псувал и обиждал и дори посегнал да удари един от полицейските служители. Във връзка с гореописаните действия срещу Г.Д.П. бил съставен Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство.

Горната фактическа обстановка, съдът приема за безспорно и категорично установена от Акт за констатиране на проява на дребно хулиганство, от обяснения на полицейските служители, посетили дома на нарушителя във връзка с подадения сигнал и тези, които непосредствено са възприели поведението на същия след довеждането му в сградата на 3 РУП.

Настоящият съдебен състав кредитира събраните по делото доказателства доколкото същите си кореспондират и се явяват логични, последователни и безпротиворечиви и доколкото по същество не се оспорват от нарушителя, напротив – същият, в дадените пред съда обяснения, признава констатациите в Акта за констатиране на проява на дребно хулиганство и изразява съжалание за стореното от него.

Тази фактическа обстановка сочи, че с действията си, Г.Д.П., е извършил фактическия състав на дребно хулиганство по смисъла на чл. 1, ал. 2 УБДХ, а именно: извършил е непристойна проява, изразяваща се в употреба на ругатни и неприлични изрази по отношение на полицейски служители, на публично място, пред повече хора, с което е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществна опасност, не следва да се квалифицира като престъпление по чл. 325 НК.

При определяне на наказанието, Съдът взе предвид обстоятелството, че се касае за проява на дребно хулиганство, която се характеризира със невисок интензитет, поради което и предвид обстоятелството, че по делото липсват данни нарушителят да е бил санкциониран преди това за сходни прояви, съдът предпочете по-леката от предвидените в УБДХ алтернативи, а именно глобата, тъй като задържането в структурно звено на МВР би било прекомерно тежка санкция за подобно нарушение, макар и осъществено спрямо униформени полицейски служители. От друга страна, няма как да не се отчете, че последното обуславя една по-висока укоримост на деянието, което в случая го определя като отегчаващо обстоятелство. В същото време, обаче съдът отчете и наличието на смекчаващи такива, а именно: признанието на вината и самокритичното отношение към извършеното.

Като взе предвид горното съдът наложи на нарушителя глоба в размер на 200 лева, като счете, че така определеното по вид и размер наказание в най-пълна степен съответства на тежестта на нарушението, личността на нарушителя и характера на обществените интереси, които са накърнени и които Указът защитава, а именно обществения ред и спокойствие.

По изложените съображения, Съдът постанови решението си.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала! МК