АНД 2736/2016 - Решение - 26-05-2016

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

914                     26.05.2016г.                   гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД         ХІ наказателен състав

На двадесет и шест май       две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Мария Лулкина

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 2736 по описа за 2016г.

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия С.Г.Г., роден на ***г***, ***, български гражданин, средно образование, разведен, пенсионер, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 10.03.2015г. в гр. Пловдив не е изпълнил заповед за защита от домашно насилие – Заповед за защита от 19.01.2015г., издадена въз основа на решение № 168/19.01.2015г., постановена по гр. дело № 17919/2014г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, XVII гр.с., с която му е било забранено да приближава Й.И.Г. ЕГН **********, жилището й на адрес ***, местоработата й и местата за социални контакти, като посетил местоработата й – ***, находящо се в гр. П. ул. „К." № *, поради което и на основание чл.296 ал.1 вр. чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

         Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ