АНД 2706/2016 - Решение - 26-05-2016

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

 

№ 913                     26.05.2016г.                   гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД         ХІ наказателен състав

На двадесет и шест май       две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Мария Лулкина

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 2706 по описа за 2016г.

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия С.С.Д., роден на ***г***, ***, български гражданин, основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 07.08.2015г. на главен път 1-8, в района на 253 км /в землището на с. Поповица/, обл. Пловдивска, е управлявал моторно превозно средство – л.а. марка Опел Калибра с регистрационен номер ******** без свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление – наказателно постановление № 14-0375-00010/26.05.2014г. на Началника на РУ – гр. Чирпан, връчено на 05.10.2014г., влязло в сила на 13.10.2014г. за управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в ал.2 вр. ал.1 вр. чл.2 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

         Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС. 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!

АМ