АНД 2471/2016 - Решение - 11-11-2016

Решение по Наказателно дело 2471/2016г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

1799

11.11.2016  година

град ПЛОВДИВ  

          

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

    VІІІ наказателен състав

На единадесети ноември,                 две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

 

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор: Никола Тъпчев

като разгледа докладвано от Съдията  АНД № 2471 по описа за 2016 година.

 

Р Е Ш И:

 

           ПРИЗНАВА обвиняемия И.В.Б., роден на *** ***, ***, български гражданин, със средно образование, женен, работещ като ***, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВИН в това на 26.06.2014 год. в гр. Хисаря, обл. Пловдив, по непредпазливост да е причинил другиму – И.И. ***, средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на лявата предмишница в долната й част, довело до трайно затрудняване на движението на ляв горен крайник, поради което го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление  по чл. 133 във връзка с чл. 129, ал. 2 от НК.

         На основание чл. 190, ал. 1 от НПК направените по делото разноски в размер на 279, 68 лева остават за сметка на Държавата.

         Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд- гр. Пловдив.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                               ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! Т.М.