АНД 2361/2016 - Решение - 13-05-2016

Решение по Наказателно дело 2361/2016г.

                                                     РЕШЕНИЕ

 

   841                                     13.05.2016 година                       град  ПЛОВДИВ

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                               ХХІІІ наказателен   състав

На  тринадесети май                                                     2016 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА

                                      

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

ПРОКУРОР: СВЕТЛА НИКОЛОВА

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  АНД 2361 по описа за 2016 година

 

                                               Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия С.С.К., роден на  ***г***, б., български гражданин, неженен, неработещ, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 02.10.2015г. в гр.Пловдив, в маловежен случай без наделжно разрешително е държал високорискови наркотични вещества – амфетамин /смес от амфетамин и кофеин/ - с нет тегло 0.123 гр. със съдържание на амфетамин 18.0% на стойност 3.69 лева и хероин – с общо нето тегло 0.083 гр. със съдържание на активен компонент 72 тегловни % диацетилморфин на стойност 13.28 лева при едничина цена на грам 160.00 лева, всичко на обща стойност 16.97 лева, съгласно Постановление на Министерски съвет 23/1998г. за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354 а, ал.5 вр.ал.3 т.1 от НК, вр.чл.78а ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия С.С.К. от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева.

ПОСТАНОВЯВА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – опаковки, запечатани в прозрачен полиетиленов плик с восъчен печат НИКК-МВР  и три броя полиетиленови ъгълчета, запечатани в хартиен плик със силиконов печат РДВР Пловдив 053, на съхранение при 06 РУП – Пловдив, остатък от изследване на амфетамин с общо нето тегло на обекта 0.123 гр. преди изследване, поставен в плик, с восъчен печат на сектор „Наркотици” на НИКК-МВР, изпратен в ЦМУ, управление отдел МРР – НОП – София, ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата,  като  бъдат унищожени по предвидения от закона ред.

 

ОСЪЖДА, на основание чл. 189 ал. 3 от НПК, обвиняемия С.С.К., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР гр.Пловдив направените в досъдебното производство разноски за експертиз в размер на 60  лева,както и да заплати по сметка на НИКК гр.София сумата от 76.98 лева, представляваща направените разноски по делото.

 

          Решението подлежи на обжалване  в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                     

     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно, секретар Н.Т.