АНД 2360/2016 - Решение - 12-05-2016

Решение по Наказателно дело 2360/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 837

12.05.2016 година

град ПЛОВДИВ  

           

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

   ХХІ наказателен състав

На дванадесети май                   две хиляди и шестнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

 

СЕКРЕТАР: ВИОЛИНА ШИВАЧЕВА

ПРОКУРОР: ЕВГЕНИЙ МИЛЕВ

като разгледа докладвано от съдията

АНД № 2360 по описа за 2016 година

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия А.М.М. - роден на *** ***, **, български гражданин, с начално образование, работник в **, живущ при фактическо съжителство, неосъждан, адрес ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.04.2016 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление с Наказателно постановление № 14-0329-000282/21.08.2014 г. в сила от 29.05.2015г., издадено от Началник РУ гр. Раковски към ОД МВР - Пловдив, е извършил такова деяние - управлявал е моторно превозно средство - лек автомобил марка Ауди, модел 80 с peг. № **, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, за което на основание чл. 343в ал. 2 от НК, вр. чл. 78а, ал. 1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС по реда на глава ХХІ от НПК.

 

                       

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В.Ш.