АНД 2224/2016 - Решение - 10-05-2016

Решение по Наказателно дело 2224/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

   815                    10.05.2016 г.                           гр. ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                      ХІV      нак. състав

На десети май                 две хиляди и шестнадесета    година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ПОРЯЗОВА

                                                       

СЕКРЕТАР: ЙОРДАНКА ТУДЖАРОВА

ПРОКУРОР: НИКОЛА ТЪПЧЕВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД  № 2224 по описа за 2016 година

 

                                                 Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ОБВ. Д.А.Д. роден на ***г***, б., български гражданин, женен, средно техническо образование, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН, в това, че на 28.04.2015г. в гр. Пловдив, е причинил другиму – Д.П.С., ЕГН **********, по непредпазливост средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на външен израстък на глезенна става на долен ляв крайник, довело до трайно затрудняване на движението на долен ляв крайник – престъпление по чл. 133, вр. с чл. 129 ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. с чл. 133, вр. с чл. 129 ал. 2 от НК вр. с чл. 78 А ал. 1 от НК  ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА”  в размер на 1000 (хиляда) лева.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК осъжда обв. Д.А.Д. /със снета по делото самоличност/ да заплати сумата от 64,00 /шестдесет и четири/ лева по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив във връзка с направената експертиза по делото.

         Решението подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС. 

 

                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Вярно с оригинала!ЙТ