АНД 2157/2016 - Решение - 09-05-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    808             09.05.2016 г.                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              Х НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На девети май                                          2016  година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

СЕКРЕТАР: ПЕТЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: ЕЛЕНА БОГДАНОВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД номер 2157 по описа 2016 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемият М.Д.К. – роден на ***г***, ***, български гражданин, не женен, неосъждан, със средно-специално образование, работещ, ЕГН – ********** за ВИНОВЕН за това, че на 24.03.2016г. в землището на гр. Пловдив, обл.Пловдив, на автомагистрала „Тракия” в района на 122-ри километър е предал по телефон на национален номер 112 невярно повикване за тревога, а именно за това, че ще взривява бензиностанция – престъпление по чл. 326, ал. 1 от НК, като на основание чл.78 А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1200 лева.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО  - 1 бр. компактдиск с аудиозапис, находящ се на лист 20 в досъдебното производство, ДА СЕ УНИЩОЖИ, като вещ без стойност след влизане в сила на решението.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. М.Д.К. да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив сумата от 116,94 лв. направени разноски за експертизата.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала! П.К.