АНД 2071/2016 - Решение - 03-05-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     775                             03.05.2016 г.                    Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              ХХV наказателен състав

На Трети май                                                                               2016 година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИОЛЕТА НИЗАМОВА

 

СЕКРЕТАР: Сийка Радева

ПРОКУРОР: ИВАН ИЛЕВСКИ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 2071 по описа 2016 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия В.П.К. – роден на ***г***, ..., български гражданин, неосъждан, неженен, със завършен шести клас, живущ ***, работещ, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че на 21.03.2016г. в град Пловдив, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-1030-002724/30.06.2015г., издадено от ОДМВР сектор „Пътна полиция” град Пловдив, връчено лично на 29.02.2016г., влязло в сила на 08.03.2016г. за управление на моторно превозно средство без необходимото свидетелство за управление, е извършил такова деяние – управлявал е моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ” модел „520” с Рег. № ..., без съответно свидетелство за управление – престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК, като на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. чл. 343в ал. 2 от НК вр. чл.78А ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-срок от днес.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.