АНД 2063/2016 - Решение - 27-05-2016

Решение по Наказателно дело 2063/2016г.

                                    Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 925                27.05.2016г.                          Гр.ПЛОВДИВ

 

 

                              В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                         І наказателен състав

На двадесет и седми май           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОМИР БАБАКОВ

                            

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Бригита Байрякова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД № 2063 по описа за 2016 година

 

 Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия С.И.К. - роден на *** ***, адресно регистриран в П., б., български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за извършено престъпление по чл.354А, ал.5, вр. ал.3, т.2 от НК за това, че на 21.03.2016 г. в гр.Пловдив, без надлежно разрешително е държал рисково наркотично вещество – 20 броя таблетки /3,401 гр./ Ривотрил, със съдържание на активен компонент 0,04 гр. клоназепам на стойност 5 лв. /при цена от 7,52 лв за опаковка от 30 бр. таблетки, 0,25 лв за 1 брой таблетка/, съгласно Регистър на пределни цени на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, като деянието представлява маловажен случай,  поради което и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК вр. чл.78А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ОТНЕМА на основание чл.354А, ал.6 от НК  в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – таблетки с общо тегло 3,393 грама, съдържащи клоназепам, /остатък след изготвена Химическа експертиза/, на съхранение в ЦМУ, отдел МРР – НОП гр.София, което да се УНИЩОЖИ по надлежния ред.

          На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия С.И.К. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на ОДМВР гр.Пловдив направените разноски в размер на 65,32 /шестдесет и пет лева и тридесет и две стотинки/ лева. 

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Окръжен съд гр.Пловдив. 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

Вярно с оригинала!

В.И.