АНД 2014/2016 - Решение - 25-04-2016

Решение по Наказателно дело 2014/2016г.

 

                               Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 728                            25.04.2016 г.                 Град ПЛОВДИВ

 

                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                   І наказателен състав

На двадесет и пети април                                             Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СВЕТОМИР БАБАКОВ

 

Секретар: Иванка Пиронкова

Прокурор: Мария Тодорова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно АН дело номер № 2014 по описа за  2016 година

 

Р Е Ш И:

 

           ПРИЗНАВА  обвиняемия И.  Н.С.  - роден на ***г***, обл. Пловдив, ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че на 25.09.2014г. в гр. Пловдив е причинил другиго – Й.С.Б., ЕГН ********** лека телесна повреда, изразяваща се в болка и страдание – множество кръвонасядания и охлузвания по главата, тялото и крайниците, без разстройство на здравето, като телесната повреда е причинена по хулигански подбуди - престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, вр. чл. 130, ал. 2 от НК, като на основание чл. 378 ал. 4, т. 1 от НПК, вр. с чл. 78А ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

         На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия И. Н.С. да заплати по сметка на ОДМВР Пловдив сумата от 50 /петдесет/ лева, направени в хода на досъдебното производство разноски по делото.

 

         Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала: И.П.