АНД 1981/2016 - Решение - 28-04-2016

Решение по Наказателно дело 1981/2016г.

                                                     РЕШЕНИЕ

 

     750                           28.04.2016 година                       град  ПЛОВДИВ

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                               ХХІІІ наказателен   състав

На  двадесет и осми април                                                         2016 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОФАНА СПАСОВА

                                      

Секретар: НАДЯ ТОЧЕВА

ПРОКУРОР: АНЕЛИЯ ТРИФОНОВА

като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

наказателно дело номер  АНД1981 по описа за 2016 година

 

                                               Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия З.Я.Я. – роден на ***г***,  б., български гражданин, със средно образование, работещ, неженен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН  за това, че на 29.05.2014г. в гр.Пловдив при условията на продължавано престъпление, е съставил неистински частни документи: искане за стоков кредит от 29.05.2014г., договор за стоков кредит № 30065/29.05.2014г. и декларация в съответствие с чл.4 ал.1 т.2 от Закона за защита на личните данни, и ги е употребил, за да докаже, че съществува правно отношение – договорни отношения мужду банка ДСК ЕАД и А Я.Я. ЕГН **********, поради което и на основание чл.309 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК,  вр.чл.78а ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия З.Я.Я. от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ лева.

 

          Решението подлежи на обжалване  в 15-дневен срок от днес пред ПОС, по реда на глава 21 от НПК.

 

                                     

     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО, СЕКРЕТАР Н.Т.