АНД 1831/2016 - Решение - 12-05-2016

Решение по Наказателно дело 1831/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     834                                  12.05.2016 г.                      Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           VІІ наказателен състав

На дванадесети май                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

Секретар: Милена Георгиева

Прокурор: Атанас Илиев

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АН дело номер 1831 по описа 2016 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ПРИЗНАВА обв. С.П.И., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.01.2014г. в гр. Пловдив, по хулигански подбуди е причинил лека телесна повреда на И.К. И. от с. К. А., изразяваща се в болка и страдание – контузия на кожата в областта на лявото слепоочие на главата и кръвонасядане на кожата в областта на лявото око, без разстройство на здравето – престъпление по чл. 131 ал.1 т. 12 вр. чл. 130 ал. 2 от НК, като на основание чл. 78 А ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА  в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – компактдиск, находящ се на л.91 от ДП да ОСТАНЕ  по делото.

ОСЪЖДА С.П.И. ДА ЗАПЛАТИ в полза на ОД МВР гр. Пловдив направените по делото разноски в размер на 60 /шестдесет/ лв. 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:    

Вярно с оригинала!

МГ