АНД 1181/2016 - Мотиви - 18-05-2016

Мотиви по Наказателно дело 1181/2016г.

М О Т И В И

по АНД № 1181/2016 г. по описа на VІІ наказателен състав

 

Производството е по реда на глава XXVIII  от НПК

С Постановление от 18.02.2016 година Районна прокуратура - гр. Пловдив е внесла в Пловдивски районен съд предложение обвиняемата Г.А.Г., ЕГН **********, да бъде освободена от наказателна отговорност на основание чл. 78 А от НК, за това, че на 16.11.2015 г. в гр. Пловдив е управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка «БМВ» с рег. №***, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишния срок от наказването й по административен ред: с Наказателно постановление № 15-1253-001246/02.10.2015 г., издадено от началника на сектор «Пътна полиция» ОД на МВР Хасково, връчено й лично на 16.10.2015г. и влязло в законна сила на 24.10.2015г., с наказателно постановление № 15-1253-001247/13.10.2015г., издадено от началника на сектор «Пътна полиция» ОДМВР – Хасково, връчено й лично на 16.10.2015г. и влязло в законна сила на 24.10.2015г. и с наказателно постановление № 15-1253-001248/13.10.2015г., издадено от Началника на сектор «Пътна полиция» ОДМВР- Хасково, връчено й лично на 16.10.2015г. и влязло в законна сила на 24.10.2015г. за управляване на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство - престъпление по чл. 343 В ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

Прокурорът изцяло поддържа фактическата обстановка, описана в постановлението на РП  гр. Пловдив и обвинението, повдигнато спрямо обв. Г.Г.. Предлага да бъде освободена от наказателна отговорност и да й се наложи административно наказание глоба, ориентирано от минималния към средния размер в предвидената законова санкция.

Обв. Г.А.Г. не се явява в съдебно заседание.

Адв. Р., защитник на обв. Г.А.Г. се придържа към становището на представителя на държавното обвинение, като счита, че наложеният размер на административната глоба следва да бъде ориентиран към минимума с оглед на това, че същата не работи и е в млада възраст и не разполага със средства.

Пловдивски районен съд - VIІ наказателен състав, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Обвиняемата Г.Г. била неправоспособен водач на моторно превозно средство, тъй като не притежавала СУМПС. Въпреки това тя управлявала моторни превозни средства, за което е била наказвана по административен ред с Наказателно постановление № 15-1253-001246/02.10.2015 г., издадено от началника на сектор «Пътна полиция» ОД на МВР Хасково, връчено й лично на 16.10.2015г. и влязло в законна сила на 24.10.2015г., с наказателно постановление № 15-1253-001247/13.10.2015г., издадено от началника на сектор «Пътна полиция» ОДМВР – Хасково, връчено й лично на 16.10.2015г. и влязло в законна сила на 24.10.2015г. и с наказателно постановление № 15-1253-001248/13.10.2015г., издадено от Началника на сектор «Пътна полиция» ОДМВР- Хасково, връчено й лично на 16.10.2015г. и влязло в законна сила на 24.10.2015г. за управляване на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство.

На 16.11.2015г. около 00,15 часа обв. Г. управлявала лек автомобил марка „БМВ” с рег. №***, като се движела в гр. Пловдив по бул.”Христо Ботев” към кръстовището с бул.”Найчо Цанов”.

По същото време св. А. В.С. и А. Е. Г., полицейски служители при сектор „Пътна полиция” при ОДМВР Пловдив, изпълнявайки служебните си задължения по контрол на безопасността на движение, се намирали в района на кръстовището между бул.”Христо Ботев” и бул.”Найчо Цанов” в гр. Пловдив. В изпълнение на своите служебни задължения полицейските служители спрели за проверка лекия автомобил, управляван от обвиняемата. Тъй като обв. Г. не представила пред полицейските служители СУМПС, й бил съставен АУАН, бланков № 838450/16.11.2015г. за това, че управлява МПС като неправоспособен водач.

При извършената впоследствие проверка било установено, че на обв. Г. не й е издавано СУМПС и същата вече е наказвана по административен ред за управляване на МПС без СУМПС с наказателно постановление № 15-1253-001246/02.10.2015 г., издадено от началника на сектор «Пътна полиция» ОД на МВР Хасково, с наказателно постановление № 15-1253-001247/13.10.2015г., издадено от началника на сектор «Пътна полиция» ОДМВР – Хасково, както с наказателно постановление № 15-1253-001248/13.10.2015г., издадено от Началника на сектор «Пътна полиция» ОДМВР- Хасково, всички те връчени й лично на 16.10.2015г. и влезли в законна сила на 24.10.2015г.

Описаната фактическа обстановка съдът приема за установена от обясненията на обвиняемата Г., дадени в досъдебното производство, от показанията на свидетелите, дадени в досъдебното производство и от останалите събрани и приложени по делото писмени  доказателства.

При така установената безспорна фактическа обстановка съдът счита, че от обективна и субективна страна със своите действия обвиняемата Г. е осъществила съставомерните признаци на престъпление по чл. 343 В ал. 2 вр. ал. 1 от НК, за това, на № 15-1253-001246/02.10.2015 г., издадено от началника на сектор «Пътна полиция» ОД на МВР Хасково, връчено й лично на 16.10.2015г. и влязло в законна сила на 24.10.2015г., с наказателно постановление № 15-1253-001247/13.10.2015г., издадено от началника на сектор «Пътна полиция» ОДМВР – Хасково, връчено й лично на 16.10.2015г. и влязло в законна сила на 24.10.2015г. и с наказателно постановление № 15-1253-001248/13.10.2015г., издадено от Началника на сектор «Пътна полиция» ОДМВР- Хасково, връчено й лично на 16.10.2015г. и влязло в законна сила на 24.10.2015г. за управляване на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство.

За това престъпление Наказателният кодекс предвижда наказание до две години. Обвиняемата Г. се води неосъждана за престъпление от общ характер, не е освобождавана от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на глава VІІІ, раздел ІV от НК и от деянието не са причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване, тоест налице са кумулативно предвидените в чл. 78 А от НК предпоставки за неговото приложение. Ето защо съдът счита, че най-справедливо би било на обвиняемата Г. да бъде наложена глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Така наложеното наказание е в минималния размер, предвиден в закона, и отговаря на степента на обществена опасност на деянието и най-пълно би помогнало за поправянето на дееца.

Причини за извършване на деянието – неспазване на установения в страната законов ред.

Мотивиран от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

МГ