АНД 8499/2015 - Решение - 14-09-2016

Решение по Наказателно дело 8499/2015г.

                        Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1426                        14.09.2016 г.                 Град ПЛОВДИВ

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                   ХVІ наказателен състав

На четиринадесети септември                                     Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

 

Секретар: Иванка Пиронкова

Прокурор: Светлана Ангелчовска

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно АН дело номер № 8499 по описа за  2015 година

 

Р Е Ш И:

 

           ПРИЗНАВА  обвиняемата   Б.Г.А. – родена на *** , живуща ***, б., българска гражданска, със средно образование, омъжена, неработеща,  неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА за това, че на 30.11.2015г. в гр. Пловдив не е изпълнила Заповед за защита от домашно насилие, издадена на 09.06.2015г. по гр.д. № 1757/15г. по описа на Пловдивски районен съд, като е осъществила акт за домашно насилие над Г. П.Г., Т.Б.Г. и А.А.А.  - престъпление по чл. 296 ал. 1 от НК, като на основание чл. 378 ал. 4, т. 1 от НПК, вр. с чл. 78А ал. 1  от НК я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на   1000 /хиляда / лева.

            На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемата Б.Г.А. да заплати по сметка на ПРС в полза на бюджета на съдебната власт, сумата от 106 /сто и шест / лева, направени в хода на съдебното производство разноски по делото.

 

         Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала: И.П.