АНД 7460/2015 - Решение - 18-11-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   1845              18.11.2016 г.                Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              Х НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На осемнадесети ноември                      2016  година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: ПЕТЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: ЧАВДАР ГРОШЕВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД номер 7460 по описа 2015 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Ц.Р.Р.  роден на ***г., в гр.К., живущ ***, ***, български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, пенсионер ЕГН – ********** за ВИНОВЕН за това, че на 24.08.2015 год. в гр. Пловдив на ул. „Огражден” до № 10 при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Ауди 80” с рег. № *** е нарушил правилата за движение чл.40 ал.1 от ЗДВП – „преди да започне движение назад, водачът е длъжен да се убеди, че пътят зад превозното средство е свободен и че няма да създаде опасност или затруднения за останалите участници в движението; ал.2 – „по време на движението си назад водачът е длъжен непрекъснато да наблюдава пътя зад превозното средство, а когато това е невъзможно той е длъжен да осигури лице, което да му сигнализира за опасности” и по непредпазливост е причинил на пешеходеца П.К.П. с ЕГН ********** средна телесна повреда изразяваща се в счупване на шийката на лявата бедрена кост, причинило трайно затруднение движението на долен ляв крайник за повече от един месец по смисъла на чл.129 от НК и средна телесна повреда изразяваща се в счупване на лявата лъчева кост, причинило трайно затрудняване движението на горния ляв крайник за повече от един месец по смисъла на чл.129 от НК  престъпление по чл. 343 ал. 1 б.”б” пр.2 вр. с чл.342 ал. 1 от НК, като на основание чл.78 А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1500 лева.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обв. Ц.Р.Р.  да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Пловдив направените в досъдебната фаза разноски от 263,92 лева, а по сметка на ПРС направените в съдебната фаза на производството разноски в размер на 656,16 лв.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.