АНД 7062/2015 - Решение - 29-10-2015

Решение по Наказателно дело 7062/2015г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№2174

 

В   И М Е Т О    Н  А    Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ІV  наказателен състав

 

На двадесет и девети октомври    две хиляди и петнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

 

секретар БОРЯНА КОЗОВА

след като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

АНД № 7062 по описа за 2015 г.

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

НАЛАГА на А.Т.К.  – роден на *** год., ****, български гражданин, неженен, с висше образование, работещ, неосъждан, ЕГН **********, на основание чл.1, ал. 2 от УБДХ, административно наказание ГЛОБА в размер на 500 лева за това, че на 28.10.2015 год. около 16.20 часа в гр. Пловдив, на кръстовището на бул. „Пещерско шосе” бул. „Копривщица”, като е управлявал МПС по време на проверка по ЗДвП от органи на МВР, сектор „ПП”, на обществено място е извършил непристойни действия, изразени в неуважително отношение към извършващите проверката полицейски органи – автоконтрольорите Д. и Т., като се обърнал към тях с думите: „Ще Ви съдя, провалихте ми деня. Мразя Ви.”, а при съставянето на АУАН в частта за възражение собственоръчно вписал нецензурен текст, като поведението му се възприело като крайно възмутително и цинично, насочено към орган на власт при и по повод изпълнение на службата му.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 24-часов срок от днес пред ПОС.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Б.К.