АНД 6677/2015 - Решение - 27-10-2015

Решение по Наказателно дело 6677/2015г.

 Р Е Ш Е Н И Е

Номер 2133                           

27.10.2015г.                                                                                Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                                         ХХV   нак.  състав

На  Двадесет и седми октомври                                                       2015 година

В публично заседание в следния състав:                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА СЪБЧЕВА

 

Секретар: Сийка Радева

Прокурор: СВЕТЛА НИКОЛОВА

Като разгледа  докладваното от  съдията  АНД  № 6677 по описа за 2015г.,

 

  

Р Е Ш И:

 

           ПРИЗНАВА обвиняемия Д.И.С. – роден на ***г***, живущ ***, ..., български гражданин, неженен, работещ като ... във фирма «А.» град С., неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 04.10.2015г. в с. Браниполе, обл. Пловдив, в маловажен случай, без надлежно разрешение е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нето тегло 0.915 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол /ТХК/ - 4,2 тегловни процента, на стойност 5,49 лева - престъпление по чл. 354а ал. 5 вр. ал. 3 т. 1 от НК, поради което и на основание чл. 378 ал. 4 т. 1 от НПК вр. чл. 78а ал. 1 вр. чл. 354а ал. 5 вр. ал. 3 т. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

         Постановява вещественото доказателство – 1 брой полиетиленов прозрачен плик с клипс, иззет с протокол за претърсване и изземване с неотложен случай на 04.10.2015г., находящ се на лист 28 от досъдебното производство ДА СЕ УНИЩОЖИ като вещ без стойност след влизане на решението в сила.

          На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Д.И.С., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР град Пловдив в полза на държавата направените по делото разноски на досъдебното производство в размер на 60,00 /шестдесет/ лева.  

    

Решението подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15 - дневен срок от  днес.                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.