АНД 6338/2015 - Решение - 21-10-2015

Р Е Ш Е Н И Е

     Р Е Ш Е Н И Е  

 

№ 2080                            21.10.2015 г.               гр. ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА:

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД    ХVІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи октомври     две хиляди и петнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

 

СЕКРЕТАР: Десислава Терзова

ПРОКУРОР: Ваня Христева

като разгледа докладвано от съдията

АНД № 6338 по описа за 2015 г.

 

РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия Р.Л.Г. – роден на ******, б., бълг. гр., неженен, неосъждан, със средно образование, работещ, ЕГН:  ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.02.2015 г. в гр. Перущица, обл. Пловдив, ул."Крайречна" при управление на МПС - товарен автомобил марка „Ситроен Джъмпер" с регистрационен № *** е нарушил правилата за движение по пътищата, изброени, както следва:

        - чл. 5 ал. 2 т. 1 от Закона за движение по пътищата - „Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства”.

        - чл. 20 ал. 2 от Закона за движение по пътищата - „Водачите на пътните превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движение да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случая на необходимост да спрат когато възникне опасност за движението”.

        - чл. 40 ал. 1 от Закона за движение по пътищата - „Преди да започне движение назад, водачът е длъжен да се убеди, че пътят зад превозното средство е свободен и че няма да създаде опасност или затруднения за останалите участници в движението".

- чл. 40 ал. 2 от Закона за движение но пътищата - „По време на движението си назад водачът е длъжен непрекъснато да наблюдава пътя зад превозното средство, а когато това е невъзможно, той е длъжен да осигури лице, което да му сигнализира за  опасности.", вследствие на което по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на Й. П. Д. от гр. Перущица, обл. Пловдив, изразяваща се в контузия на главата и тялото, остър следтравматичен кръвоизлив под твърдата мозъчна обвивка отдясно, контузия на мозъка, кръвоизлив под меките мозъчни обвивки, довели до разстройство на здравето, временно опасно за живота, като след деянието деецът е направил всичко зависещо от него за оказване на помощ на пострадалия- престъпление по чл. 343а, ал.1, б .”А", пр.2-ро, вр. чл.343, ал.1, б. "Б", пр. 2-ро, вр. чл.342, ал.1, пр. III от НК, и на основание чл.78а, ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия Р.Л.Г., ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 663,00 /шестстотин шестдесет и три/ лева по сметка на РС-Пловдив, в полза бюджета на ВСС.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ОС-Пловдив.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! ДТ