АНД 6086/2015 - Решение - 22-10-2015

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

     2140                                22.10.2015 год.                     Гр.ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Пловдивски Районен съд                                   VІІІ  наказателен състав

 

На  двадесет и втори октомври               две хиляди и петнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛ ТАСЕВ

                                                                                   

Секретар: Тодорка Мавродиева

Прокурор:  Росица Георгиева

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД  № 6086 по описа за 2015 година

 

 

 Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия М.В.Б., роден на *** ***, ***, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН  ********** за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл. 326, ал. 1 от НК, тъй като на  08.09.2015 год. в гр. Пловдив, е предал по телефон – чрез Дирекция „ Национална система 112” при МВР неверни повиквания за тревога – че е поставено взривно устройство в жилищен блок, поради което и на основание чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на  1000 / хиляда / лева.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, а именно СД /запис на разговор с тел. 112/, приложен по делото, ДА ОСТАНЕ по делото.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Т.М.