АНД 5985/2015 - Решение - 28-10-2015

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

НОМЕР 2150                28.10.2015            Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ                             ХVІІ наказателен състав

 На двадесет и осми октомври                 две хиляди и петнадесета година

 

                           В публично заседание в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН МИНЧЕВ

 

СЕКРЕТАР: ВИОЛЕТА ТЕРЗИЕВА

ПРОКУРОР:  НИКОЛА ТЪПЧЕВ

след като разгледа докладваното от съдията

АН дело номер    5985  по описа за 2015 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия  Р.К.С. – роден на  *** г. в гр. П., живущ ***, б., български гражданин, неженен, със средно образование,  неработещ, реабилитиран, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН  в това, че на  28.08.2015 г. в гр. Пловдив в маловажен случай без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество - хероин, както следва:

-         хероин с нето тегло 0, 084 гр. и съдържание на активен компонент 60,2 тегловни % диацетилморфин, на стойност 10, 08 лв. при единична цена за грам 120 лева и

-          хероин с нето тегло 0, 044 гр. и съдържание на активен компонент 47,9 тегловни % диацетилморфин, на стойност 5, 28 лв. при единична цена за грам 120 лева - всичко хероин с общо нето тегло 0, 128 гр., на обща стойност 15.36 лв.,  поради което и на основание  чл. 378 ал.4  вр. с ал.1 от НПК  вр. чл. 78А ал.1  вр. чл. 354А ал. 5 вр. ал.3 т.1  от  НК ГО  ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и  му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

      ВЕЩЕСТВЕНИТЕ  ДОКАЗАТЕЛСТВА – станиол и полиетиленов плик – приложени на лист № 44 от досъдебното производство, и прозрачно полиетиленово пликче – приложено на лист № 45 от досъдебното производство,  ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност след влизане на решението в сила.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК  ОСЪЖДА  обвиняемия  Р.К.С. /със снета самоличност/  да заплати   направените по делото разноски в размер на 80 /осемдесет/  лева по сметка на ПРС в полза на   ВСС.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! В.Т.