АНД 3772/2015 - Решение - 27-10-2015

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 2180                               Година 2015                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                             ХХІІ наказателен състав

На двадесет и седми октомври                         през 2015г.                                                                               

В публично заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ГЕРЦОВА              

СЕКРЕТАР: МЕРИ КЕВОРКЯН

ПРОКУРОР: РОСИЦА ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АН дело номер 3772 по описа за 2015 година

 

                                                           Р Е Ш И:

 

            ПРИЗНАВА обвиняемия Н.С.Б., роден на ***г. в гр. П., живущ ***, б., български гражданин, неженен /във фактическо съжителство/, с основно образование, неработещ, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.06.2015 г. в гр. Куклен, обл. Пловдив, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Нисан" модел "Съни" с Per. № ******, без да притежава съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление с НП № 14-0239-001294/14.11.2014 г. на Началник РУП към ОДМВР - Пловдив, РУ Асеновград, връчено му на 20.11.2014 г. и влязло в сила на 28.11.2014 г.ь с НП № 14-0432-000589/02.12.2014 г. на Началник РУП към ОДМВР Пловдив, РУ 01 Пловдив, връчено му на 29.12.2014 г. и влязло в сила на 05.01.2015 г. и с НП № 14-1030-010702/08.12.2014г. на Началник сектор към ОДМВР Пловдив, сектор "Пътна полиция" - Пловдив, връчено му на 23.02.2015 г. и влязло в сила на 05.03.2015 г. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 , вр.чл.375 от НПК, вр. чл. 78А, ал. 1 вр. с чл. 2 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Н.С.Б. от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред ПОС.

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: МК