АНД 885/2014 - Решение - 18-02-2014

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 326               18.02.2014 г.                                   гр.ПЛОВДИВ

 

 

В   И М Е Т О    Н  А    Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,            Х  наказателен състав

На осемнадесети февруари                              2014 година

В публично съдебно заседание в следния състав:

                           

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

 

секретар ПЕТЯ КОЛЕВА

след като разгледа докладвано от съдията АНД № 885  по описа за 2014 г.

 

 

 

Р Е Ш И:

 

 

НАЛАГА на нарушителят Г.П.Г. – роден на ***г***, вдовец, неосъждан, със средно образование, пенсионер, ЕГН – ********** на основание чл. 1, ал. 1 т.2 от УБДХ, административно наказание ГЛОБА  в размер на 150 лева за извършена на 27.11.2013г. в гр.П. проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1 ал.2 от УБДХ, изразяваща се в непристойна проява извършена на публично място – употреба на ругатни, псувни, както и оскърбително отношение към органите на властта, с която е нарушен обществения ред и спокойствие.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му пред ПОС

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!п.к.