АНД 885/2014 - Мотиви - 18-02-2014

МОТИВИ

МОТИВИ

 

към Решение по НАХД № 885 по описа на ПРС – Х н.с. за 2014 г.

 

         Производство по реда на чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство.

Внесена е за разглеждане преписка, касаеща Акт № ЗМ/04-750/13 от 18.02.2014г. по описа на ІV РУ Полиция– гр. Пловдив, за констатиране на проява на дребно хулиганство срещу лицето Г.П.Г. ***, ЕГН **********.

Нарушителят Г. се явява в съдебно заседание и не оспорва изложените в акта факти и обстоятелства. Предоставя на съда да му определи наказание.

Съдът, след като прецени приложените по преписката доказателства, намира и приема за установено следното:

Нарушителят е роден на ***г. в с.К.. Живее в гр. Пловдив, българин, български гражданин, вдовец, неосъждан, със средно образование, пенсионер, ЕГН-**********. На 27.11.2013 година, нарушителят Г. заедно със свид.Д. се качил в такси, управлявано от свид.А.. Тъй като и Г., и Д. били употребили значително количество алкохол и двамата се държали неадекватно в таксито, като нарушителят започнал да обижда Д. да я обвинява, че имала много любовници, като й заявил, че всички таксиметрови шофьори са нейни любовници. След това Г. насочил агресията си към свид.А., като му заявил, че ще убие и него, и Д.. Веднага след това Г. извадил нож, който насочил към Д. и движенията на същата с цел да се предпази тя била порязана в областта на ръката. Когато А. спрял таксиметровия автомобил на площад Ш. в гр.Пловдив и сигнализирал диспечера на таксиметрова фирма за случилото се на място пристигнали други таксиметрови шофьори, както и полицейски служители от ІV РУП Пловдив сред които свид.М., Р., Д. и К..  Пред събралите се множество хора Д. и нарушителят Г. продължили да се държат невъзпитано, като започнали да крещят, да обиждат полицаите, а специално Г. заявил, че ще ги уволни, псувал ги, отказвал да представи личните си документи.  След като бил доведен в ІV РУП Пловдив за изясняване на случая, Г. продължил да се държи грубо и аругантно, като обиждал полицейските служител, псувал ги и ги заплашвал с уволнение. По случая било образувано бързо производство № 750/2013г. по описа на ІV РУП – Пловдив  за престъпления по чл.325, ал.1 от НК и чл.144 ал.3 от НК, което  с постановление на РП-Пловдив от 04.12.2013г. било прекратено на основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК.

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от приложените по досъдебното производство доказателства, а именно от показанията на свидетелите, протокол за доброволно предаване, експертизи, приложените АКПДХ,  докладна записка.

 При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът прие, че с действията си нарушителят Г.П.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 1, ал. 2, вр. ал. 1 от УБДХ, защото на 27.11.2013г. в гр.Пловдив е извършил проява на дребно хулиганство по смисъла на чл.1 ал.2 от УБДХ, изразяваща се в непристойно поведение на публично място – употреба на ругатни, псувни, както и оскърбително отношение към органите на властта, с която е нарушен обществения ред и спокойствие.

Извършеното от Г., е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение със сходни случаи, поради което не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

От субективна страна нарушението е извършено умишлено от дееца, като той е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните последици от поведението си и е целял тяхното настъпване.

За постигане на целите на личната и генерална превенции, и най-вече за поправянето и превъзпитаването на нарушителя Съдът намери, че на същия следва да бъде наложено на основание чл. 1, ал. 1 т.2 от УБДХ по-лекото от двете алтернативно предвидени наказания, а именно – „Глоба”. Този извод на съда се обосновава от характера на извършената му непристойна проява, която е била по лични мотиви, както и от възрастта на Г. и добрите му характеристични данни. Относно размерът на глобата съдът се съобрази от една страна с обстоятелството, че хулиганската проявява не е била преустановена при появата на полицейските служители, а напротив продължила и в полицейското управление, а от друга страна с факта, че Г. е пенсионер и страда от множество заболявания. Ето защо намира, че  най- справедлив е размерът на глобата в размер на 150 лв.

Водим от горното, Съдът се произнесе с решението си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!П.К.