АНД 884/2014 - Мотиви - 18-02-2014

МОТИВИ

МОТИВИ

 

към Решение по НАХД № 884 по описа на ПРС – Х н.с. за 2014 г.

 

         Производство по реда на чл. 4 и сл. от Указа за борба с дребното хулиганство.

Внесена е за разглеждане преписка, касаеща Акт по ЗМ/04-670/13 № от 18.02.2014 г. на ЧЕТВЪРТО РУ Полиция– гр. Пловдив, за констатиране на проява на дребно хулиганство срещу лицето К.С.К. ***, ЕГН **********.

Нарушителят К. се явява в съдебно заседание и оспорва отчасти изложените в акта факти и обстоятелства. Изразява съжаление за стореното и предоставя на съда да му определи справедливо наказание.  

Съдът, след като прецени приложените по преписката доказателства, намира и приема за установено следното:

Нарушителят е роден на ***г***, българин, български гражданин, разведен, осъждан, със средно образование, не работещ, ЕГН-**********.

 На 24.09.2013 година нарушителят К. *** по повод на провеждано срещу него производство по реда на ЗЗДН, страна по което била свидетелката З. Ш.. Заседанието се провело в зала 8 на Районния съд.  След приключването му нарушителят, Ш., както и нейната майка и сестра  и адвокатът й, адв.П. излезли от съдебната зала в коридора. Тогава нарушителят застанал срещу свид.Ш., заплюл я в лицето, започнал да я обижда, като я наричал мръсница и заявил, че тя му била изневерявала с много други мъже, като поведението му било агресивно. Свид.П. застанал между нарушителят и свид.Ш. и блъснал с ръце нарушителят, за да предотврати физическа саморазправа. Тогава агресията на нарушителят К. престанала и същият си тръгнал. Свид.Ш., както и нейните родственици били силно уплашени от проявата на К., поради което и потърсили  помощта на съдебна охрана, но не се наложила намеса на служителите от същата, тъй като нарушителят вече бил напуснал съда.

По времето на непристойната проява на К. по коридора преминавали съдебни служители. По повод на извършеното от К. било образувано дознание № 670/2013г. по описа на ІV РУП Пловдив, като му били повдигнати обвинения за престъпления по чл.296 ал.1 и чл.325 ал.1 от НК. Наказателното производство било прекратено с постановление на прокурор от 19.12.2013г. на основание чл.24 ал.1 т.1 от НПК.

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от приложените по досъдебното производство доказателства, а именно от показания на свидетелите, докладни записки, приложените АКПДХ, заповед за незабавна защита, справка съдимост.

 При така установената безспорна фактическа обстановка, Съдът прие, че с действията си нарушителят К.С.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл. 1, ал. 2, вр. ал. 1 от УБДХ, защото на 24.09.2013 г. в гр.П., е извършил непристойна проява, отправял е обидни реплики и е заплюл свид.Ш. което е сторено в сградата на съда, в присъствието на други лица. С това е нарушил обществения ред и спокойствие и е проявил оскърбително отношение към гражданите. Извършеното от К., е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение със сходни случаи, поради което не представлява престъпление по чл. 325 от НК.

От субективна страна нарушението е извършено умишлено от дееца, като той е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е общественоопасните последици от поведението си и е целял тяхното настъпване.

За постигане на целите на личната и генерална превенции, и най-вече за поправянето и превъзпитаването на нарушителя Съдът намери, че на същия следва да бъде наложено на основание чл. 1, ал. 1 т.2 от УБДХ по-лекото от двете алтернативно предвидени наказания, а именно – „Глоба”. Този извод на съда се обосновава от характера на извършената му непристойна проява, която е била по лични мотиви, а освен това бързо е била преустановена. Същевременно съдът взема предвид не добрите характеристични данни за нарушителят, който видно от справката съдимост е многократно осъждан. За това намира, че размерът на глобата следва да бъде над минималния такъв и като се съобразява с имотното състояние на К. счита, че най -  справедливо е глобата да бъде в размер на 250 лв.

 Водим от горното, Съдът се произнесе с решението си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.