АНД 716/2014 - Решение - 11-02-2014

Решение по Наказателно дело 716/2014г.

                                       Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 267                            11.02.2014 г.                    град Пловдив

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

                                                      

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                          ІІ наказателен състав

На единадесети февруари                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ

     

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД номер 716 по описа за 2014 година

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА Г.Р.Т. – роден на *** г. в с.С., адресно регистриран в град Пловдив, ул.И.Д. №*****, българин, български гражданин, женен, трудово ангажиран, със средно образование, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2013 г. на път между селата М.Ч. и С. около 09:30 часа е извършил непристойна проява, на публично място, изразяваща се в непристойно поведение към гражданите и обществеността, с която е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по смисъла на чл.325 от НК, поради което и на основание чл.6, ал.1 буква „А” вр. чл.1, ал.1 т.2 и ал.2 от УБДХ му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева.

ПРИЗНАВА Д.К.В. – роден на *** ***, адресно регистриран в с.С., ул.А.К. №.., българин, български гражданин, средно образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 09.06.2013 г. на път между селата М.Ч. и С. около 09:30 часа е извършил непристойна проява, на публично място, изразяваща се в непристойно поведение към гражданите и обществеността,  поради което и на основание чл.1, ал.1 вр чл.6, ал.1 б.”В” от УБДХ го ОПРАВДАВА по констатираното с акт за дребно хулиганство с рег.№ Т-1676/11.02.2014 г. от органите на РУП с.Труд.    

 

Решението не е окончателно, подлежи на обжалване в 24-часов срок от днес пред ПОС.

 

             РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

Вярно!

Секретар: В.И.