АНД 347/2014 - Решение - 12-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

№.......                                    12.02.2014 г.                       гр. Пловдив,

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                 XXVI наказателен състав

На дванадесети февруари         две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА ПЕЧИЛКОВА

 

Секретар ГЕРГАНА ПИТРОПОВА

Прокурор АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ

като разгледа докладваното от съдията Печилкова АНД № 347 по описа на ПРС за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА Г.А.С. – роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, на работа, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 26.11.2013 г. в гр. П., на ул. С. М. № ** противозаконно е проникнал в чуждо моторно превозно средство – лек  автомобил “Т. Я.” с рег. № ** **** **, собственост на “** ****” ЕООД гр. С., ЕИК *********, без съгласието на ръководството на собственика – “** ****” ЕООД гр. С., ЕИК ********* – престъпление по чл. 346Б НК.

 

На осн. чл.78 А НК ОСВОБОЖДАВА Г.А.С., със снета по делото самоличност, от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание „ГЛОБА" в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

На осн. чл. 189 ал. З НК ОСЪЖДА Г.А.С., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ВСС направените разноски по делото в размер на 60 /шестдесет/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СЕКРЕТАР: Г.П.