АНД 2703/2014 - Решение - 19-05-2016

Решение по Наказателно дело 2703/2014г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  881                              19.05.2016 г.                             Град  ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                           VІІ наказателен състав

На деветнадесети май                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

Секретар: Милена Георгиева

Прокурор: Елена Богданова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АН дело номер 2703 по описа 2014 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

          ПРИЗНАВА обв. З.М.Б., ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.05.2013г. в гр. Пловдив, в качеството си на длъжностно лице –***във фирма „***” ООД гр. П., по хулигански подбуди е причинил на Д.К.Й., ЕГН ********** ***,          леки телесни повреди, изразяващи се в отоци, кръвонасядания и разкъсно – контузна рана по лицето, изкълчване на втори горен ляв зъб, отчупване от част от коронката на първи десен горен зъб, кръвонасядане в областта на дясната ключица, мозъчно сътресение,  довели разстройство на здравето извън случаите на чл.128,  и чл.129, от НК – престъпление по чл. 131 ал.1 т.2 и т.12, вр. чл. 130 ал. 1 от НК, като на основание чл. 78 А ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА  в размер на ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА.

ОСЪЖДА З.М.Б. ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в полза на ОД МВР гр. Пловдив в размер на 210 /двеста и десет/ лева. 

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

                             

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

Вярно с оригинала!

МГ