АНД 2387/2014 - Решение - 26-05-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1253                26.05.2014 г.                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД              Х НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести май                      2014 година

В публично заседание в следния състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА МЕТОДИЕВА

 

СЕКРЕТАР: ПЕТЯ КОЛЕВА

ПРОКУРОР: АСЕН ИЛИЕВ

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

АНД номер 2387 по описа 2014 година

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Г.Н.П. роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, работещ във „Филикон” АД гр.Пловдив, ЕГН – ********** за ВИНОВЕН за това, че на 19.04.2014 год. в гр. Пловдив е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – хвърлил бутилка по полицейски служители, изпълняващи служебните се задължения – престъпление по чл. 325 ал. 1 от НК, като на основание чл.78 А, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! П.К.